Nyhetsbrev från YTK 19.12.2019

Vi här hos YTK har haft ett fartfyllt år. Tack för det!

  • Nya medlemmar 60 000!
  • Antalet medlemmar har överstigit 440 000!
  • Nya arbetstagare
  • Ny byrå i Åbo
  • Nya lagändringar
  • Systemutveckling
  • Över 20 000 tar kontakt varje månad
  • Ryktet sprider sig, YTK har rekommenderats!
  • Tjänsterna har utvecklats och spelet har löpt
  • Energi finns för nästa år!

Tillväxten som fortgått oavbrutet redan i nästan 30 år har inte avtagit heller detta år. Under år 2019 anslöt sig nästan 60 000 nya medlemmar till vår skara. Ni är välkomna såväl de nya som de som redan en längre tid vandrat med oss på vägen!

Kassans medlem 440 000 i ordningen mottogs i det elektroniska registret i början av december. I genomsnitt ansluter sig över 5000 medlemmar varje månad. I år har det anslutit sig cirka 57 000.

YTK:s personal tillönskar alla En god jul och Ett lyckosamt nytt år!   


YTK är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland!

Goda nyheter! Vi har fått utomordentliga resultat i Corporate Spirit -personalundersökningen detta år. YTK är därigenom en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland!


YTK -Föreningen publicerade en intressant undersökning om att tillgodogöra sig av potentialen:

Nästan en tredjedel av finländarna har övervägt att byta arbetsplats på grund av utbrändhet – Specialisten ger fem preciserade tips för hur orka i arbetet år 2020

Enligt YTK -Föreningens enkätundersökning är önskan att utvecklas den vanligaste orsaken till att byta arbetsplats, men inemot en tredjedel av dem som svarade berättar att de under de tre senaste åren har övervägt att byta arbetsplats eller bransch på grund av det uttröttande arbetet. Många upplever också en konflikt mellan sina styrkor och arbetslivets förväntningar. Specialisten påminner om att mellandagarna under julen erbjuder en bra paus att ta sig en funderare över det egna välbefinnandet i arbetet och de frågor som är de allra mest betydelsefulla.


Mottagarna av stipendierna Möjlighet har utsetts: YTK -Föreningen stöder sina medlemmar med 10 000 euro för att utveckla deras potential

Vinnarna i YTK -Föreningens stipendieansökan #MinussaOnMahdollisuuksia  har utsetts. Ansökan av stipendierna som började på Möjligheternas dag 18.9.2019 har pågått under hösten som gått. YTK-Föreningen delar ut stipendier till ett värde av 10 000 euro för studier i anslutning till att utveckla eller upprätthålla det egna kunnandet i syfte att utöka möjligheterna för att få jobb eller klara sig i det nuvarande arbetet.


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt