Nyhetsbrev från YTK 2.2.2018

Vi är nu 400 000!

Allmänna arbetslöshetskassan nådde upp till gränsen 400 000 medlemmar nu i slutet av januari. Över 18 % av löntagarna i Finland hör alltså redan till Finlands största arbetslöshetskassa.

”Vi är glada över att vi har lyckats svara mot efterfrågan. Allt fler ser YTK som ett lätt och obundet alternativ fötr trygghet i sin arbetslöshet”, säger Sanna Alamäki som tillträdde som verkställande direktör för YTK i början av året.

Allmänna arbetslöshetskassan, som är öppen för alla löntagare, är grundad år 1991 och har tillväxt under hela sin 26 -åriga historias tid.

”Vår tillväxt har inte skett av sig själv, utan vi har redan länge satsat på kundbetjäningen. YTK finns till för sina medlemmar. Att förstå deras behov och svara på dem är i centrum”, säger Alamäki.

Förutom i arbetslöshetskassan ökar antalet medlemmar kontinuerligt i YTK-Föreningen, som är avsed för YTK-medlemmarna och som erbjuder olika slags tjänster inom arbetslivet. Allt fler medlemmar i  kassan vill för sig ha också Föreningens tjänster, och milstolpen 150 000 medlemmar passerades i januari.

”I fjol anslöt sig drygt 34 000 medlemmar till YTK-Föreningen. Av medlemmarna i arbetslöshetskassan hör redan 36 % även till föreningen”, gläder sig YTK-Föreningens marknadsföringchef Pirjo Kaasinen.


Kompetensen försvinner ej, fastän en arbetsplats – eller två – gör det 

För de flesta känns det hårt att bli uppsagd. Men hur går det om det sker två gånger samma vecka? Så gick det för  Virpi Karjalainen som gav ett ansikte åt YTK:s reklamkampanj.

”Jag har i hela mitt liv haft två arbeten: förutom att lära ut yoga har jag varit ekonomie magister och alltid också arbetat på det området. Först sade yogaskolan upp alla sin lärare och någon dag därefter minskade man även anställda på kontoret”, upprepar Virpi.

Den målmedvetna kvinnan tillät sig inte bli nedslagen. Hon visste att hennes kunnande inte hade försvunnit någonstans, fastän arbetsplatserna gjorde det.

”Jag hade redan en liten aning om situationen och hade startat en företagsverksamhet. Som min huvudsyssla är jag nu arbetslös, i bisyssla företagare på yogaområdet.”

Vid tiden för uppsägningen var Virpi 54 år. Hon är medveten om att det inte är lätt att bli sysselsatt i hennes ålder.

”Statistiskt sett är min ålder verkligen illa. Ändå känner jag mig inte gammal. Det är min förhoppning att bisysslan som företagare ännu ska bli en huvudsyssla, men jag har även sökt stadigvarande arbeten.”

Virpi har lärt ashtangayoga över 20 år. Under årens lopp har läraren själv lärt sig mycket.

”Jag har sett människor och kroppar av många slag; varje människa är sin egen helhet, och inte heller fungerar samma saker hos alla. Mycket kan man lära sig genom att läsa böcker, men erfarenhet kan man inte inhämta på annat sätt en genom att göra saker och ting.” 

Med åren har Virpi blivit överseende, såväl mot sina elever soom mot den egna kroppen.

”En förarglig mängd skador och operationer lärde mig mycket. Man måste acceptera förändringarna hos den egna kroppen. Ashtangayoga fungerar också som terapi och även av det finns det nu egen erfarenhet.”

Virpi tänker inte lämna lärandet på länge, och inte heller finns det någon anledning till det: i detta nu lockas folk speciellt av hennes yoga för verkliga karlar.
”Min egen lärare Sri K. Pattabhi Jois lärde ännu över 90-årig, så det är något att sikta till”,skrattar hon.

Uppsägningarna lämnade inte några större spår, tvärtom: Virpi har svängt dem till det bästa.

”Det var ett tydligt tecken, om du inte själv förstår att göra en ändring, så gör någon det för dig. Så det var  slut på att springa från det ena arbetet till det andra – även om det finns sysselsättning så det räcker även i detta nu.”


Medlemmarna i YTK-Föreningen får 20 % rabatt på Virpis yogahandledning. Läs mera!

Pausyoga piggar upp!

Alltför lätt stannar man vid arbetsbordet eller på soffan. Till och med lite rörelse får blodet att cirkulera och piggar upp överraskande mycket. Virpi Karjalainen planerade för YTK-Föreningen en lätt pausyoga, som kan ske exempelvis mitt under arbetsdagen eller hemma i vardagssysslorna. Se på Virpis Pausyoga här.


Aktivitetsmodellen i ett nötskal


Våren kommer med viktiga datum


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt