Nyhetsbrev från YTK 20.1.2023

Ordna skattekortet

För beskattningen av dagpenning behöver vi skattekort. Vi får automatiskt nya skattekort från skattemyndigheten i januari. Dessa skattekort är dock för betalning av lön. När skattekortet är för lön måste vi höja skattesatsen enligt skattemyndighetens anvisningar. Om du får inkomstrelaterad dagpenning bör du alltså beställa ett ändringsskattekort för förmånen i skattemyndighetens e-tjänst.

Nivån på inkomstrelaterad dagpenning höjs, nytt omställningsskydd införs – läs hur lagändringarna påverkar dina förmåner

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa utvecklas ständigt. De lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet höjer nivån på inkomstskydd och barnförhöjning, gör deltidsarbete mer effektivt och ger nytt omställningsskydd. Läs vår sammanfattning om vad som förändrades i dina förmåner 1.1.2023.

Är du redan komplett medlem i YTK? Utnyttja de omfattande arbetslivstjänsterna som stöd för din sysselsättning!

Som kassamedlem i YTK kan du också välja komplett medlemskap, vilket betyder att du utöver arbetslöshetskassans tjänster också får omfattande arbetslivstjänster, såsom utbildning, Lagkamraten för anställningsproblem, försäkringar i arbetet och på fritiden samt andra besparingar i vardagen. Vad ingår i ett komplett medlemskap för 123 €/år?

Jobbsökningscoaching online och individuell karriärvägledning

I komplett medlemskap ingår också gratis webbcoaching i jobbsökning, där du får praktiska verktyg och individuell vägledning av en karriärcoach som stöd för din sysselsättning. Du lär dig att identifiera din kompetens, göra CV och jobbansökan samt till exempel förbereda dig för en anställningsintervju.

Hjälp med arbetssökningen via webbutbildningar

I webbutbildningsbiblioteket för arbetslivet hittar du utbildningar i arbetssökning och utveckling av arbetslivsfärdigheterna för fullvärdiga medlemmar.

Obs! För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad användare av webbutbildningsbiblioteket. Om du redan är användare kan du logga in och klicka direkt på utbildningarna i länkarna ovan. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i YTK:s tjänst OMA+ för kompletta medlemmar (Webbinarier och utbildningar).

Besök vår webbplats för mer information och låt oss hjälpa dig att lyckas i jobbsökningen!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt