Nyhetsbrev från YTK 20.6.2018

Början av året har varit exceptionell och nu kommer redan sommarvärmen!

Hos arbetslöshetskassan är början av året alltid en bråd tid. Lagändringarna träder ofta i kraft i januari och arbetslösheten är som högst i februari-mars.

Det här året har varit likadant, men även mycket exceptionellt. Arbetslösheten hos våra medlemmar var som högst i februari-mars och i januari kom det stora lagändringar. Arbetslösheten är ändå t.o.m. 1,7 procentenheter lägre än i fjol och nedgången i arbetslösheten fortsätter starkt. Av lagändringarna var aktivitetsmodellen den mest betydande, och den som har krävt av oss den verkliga ansträngningen och samtidigt har den fört med sig oro och ovisshet bland medlemmarna.

Läs mera >>


VIKTIGT! Inloggningen i OmaYTK förnyas 27.6.

Fr.o.m. 27.6.2018 loggar man in i OmaYTK med nätbankskoderna, mobilcertifikat eller certifikatkort, då vi övergår till att använda  identifieringen suomi.fi. Med medlemsnummer och lösenord kommer man inte härifrån vidare till att logga in i tjänsten.

Läs mera >>


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt