Nyhetsbrev från YTK 21.3.2020

Regeringen har fört fram ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen har sammanställt ett paket, med vilket man börjar kämpa mot de ekonomiska verkningarna av epidemin. Därmed även framställningar om ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa. Dessa är ännu inte gällande lagstiftning, och ej heller är detaljerna kända. Vi informerar genast om saken, när vi vet mera.

Ändringarna ska träda i kraft retroaktivt från och med 16.3. och de ska vara i kraft ända till 16.6.2020. Med denna tidtabell får man lagarna beredda och antagna. 


Kundtjänst

Kontakta oss i den här ordningen:

  1. Sök information på våra webbsidor www.ytk.fi
  2. Fråga i chatten på våra webbsidor www.ytk.fi
  3. Sänd ett meddelande i tjänsten OmaYTK
  4. Ring vår kundtjänst.

Aktuellt information


Om du blir permitterad, gör så här genast:

  1. Besök OmaYTK och uppdatera dina kontaktuppgifter. 
  2. Beställ ett ändringsskattekort för förmånen i skattemyndighetens tjänst MinSkatt (OmaVero). Uppge Allmänna arbetslöshetskassan  YTK (Yleinen työttömyyskassa YTK) som betalare av förmånen.
  3. Anmäl dig som arbetslösarbetssökande i TE-palvelut.fi.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt