Nyhetsbrev från YTK 22.10.2019

Den inkomsrelaterade dagpenningen stiger

Regeringen har fört fram en höjning med 20 euro för grunddagpenningen. Avsikten är att höjningen ska träda i kraft 1.1.2019. Höjningen av grunddagpenningen påverkar indirekt också den inkomstrelaterade dagpenningen. I genomsnitt stiger den inkomstrelaterade dagpenningen med några euro i månaden. 


Förändringar på kommande i rätten till tilläggsdagar

När du nalkas pensionsåldern, kan du vara berättigad till tilläggsdagar för det inkomstrelaterade. Då kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning efter den maximala betalningstiden ända till utgången av den kalendermånad, då du fyller 65 år. Rätten till tilläggsdagar beror av ditt födelseår och på när din maximibetalningstid uppfylls.

Regeringen har planerat att höja den nedre gränsen för rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa med ett år för dem som är födda år 1961 och därefter. Efter årsskiftet ska en arbetslös person som är född år 1961 och därefter vara berättigad till tilläggsdagar inom utkomsskyddet för arbetslösa först som 62 -åring, då åldersgränsen nu är 61 år. I bakgrunden till ändringen finns arbetsmarknadsorganisationernas avtal, vilket hänför sig till pensionsreformen 2017.

Enligt den planerade ändringen förelår man att den övre åldersgränsen för att arbetslöshetsförmån ska beviljas, ska ändras för dem som är födda år 1965 och därefter, till att följa ändringen av den lägsta åldern för arbetstagarens pensionslag. Den rådgivning som är förknippad med utkomstskyddet för arbetslösa förändras därigenom och blir mer komplicerad än tidigare, då det blir föränderliga maximitider i lagen, vilka är beroende av personens födelseår.

Vi berättar mera, då saken framskrider.


Aktivitetsmodellen håller på att upphävas

Aktivitetsmodellen kom i bruk från början av år 2017. Allt därifrån har den väckt livlig diskussion och stark kritik. En nedmontering av modellen har inskrivits i det nya regeringsprogrammet, och social- och hälsovårdsministeriet har berett ärendet under höstens lopp. Regeringen har för avsikt att upphäva aktivitetsmodellen på så sätt att man inte längre skulle följa med aktiviteten räknat fr.o.m. 1.1.2010.


YTK börjar utnyttja inkomstregistret i början av år 2020

Det nationella inkomstregistret har varit i bruk nästan ett år. Avsikten med registret är att elektroniskt samla in inkomstuppgifterna för en person på ett ställe. Då får användarna av löneuppgifterna dem på ett ställe, och en person behöver inte längre sända samma papper till många olika platser.

I praktiken innebär utnyttjandet av inkomstregistret att vi inte längre i fortsättningen skulle begära ett löneintyg eller en lönespecifikation för att konstatera inkomsterna. Däremot får vi uppgifterna direkt ur registret. Det blir alltså i princip lättare att fylla i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, då antalet separata bilagor minskar. Vi får dock inte nödvändigtvis ur inkomstregistret all den indormation som behövs, och därför kommer vi i framtiden att fråga om flera saker redan i ansökningsskedet.

Följ våra nyheter om ämnet.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt