Nyhetsbrev från YTK 22.2.2023

Är det längre eftertraktansvärt att ha en lång karriär hos samma arbetsgivare? Jenni Poikelus berättar sin karriärhistoria.

Allt fler byter jobb med några års mellanrum. Jari Hakanen, forskarprofessor inom arbetshälsa, säger att kulturen har förändrats: tidigare var en lång karriär hos samma arbetsgivare något att sträva efter – nu skäms folk ibland till och med för det.  

Programledaren på radiokanalen YleX Jenni Poikelus trivs på den första arbetsplatsen som hon fick i branschen, trots att det gått mer än tio år sedan hon började där. Hon upplever att hon fortfarande är på stället som passar henne bäst. "Här får jag göra precis det jag drömde om när jag studerade: programledarna och deras snack bereds plats. Vi får betydligt mer tid att prata än på många andra kanaler", säger Poikelus, 35.

Vilken av de kostnadsfria utbildningarna väljer du i februari?

LinkedIn, dataskydd eller tidshantering? Visste du att det finns ett stort urval av avgiftsfria webbutbildningar tillgängliga för fullvärdiga medlemmar i YTK? Utbildningarna handlar om allt från digitala färdigheter till bokföring och från välbefinnande till juridik.  

Vi valde ut några tips som du kan välja mellan – eller så kan du bestämma dig för någonting annat, helt efter dina egna intressen.

Arbetsavtalet kan vara ditt livs viktigaste dokument. Gör alltid ett skriftligt arbetsavtal!

"Den största stötestenen i anställningsförhållanden är att arbetsavtalet inte görs upp skriftligt. Det finns branscher där det fortfarande råder en kultur av muntliga överenskommelser", säger Lagkamraten, arbetsrättsjuristen Janika Räty. Hon hjälper medlemmar hos YTK Arbetsliv att reda ut oklarheter i deras anställningsförhållanden.   

Läs om de viktigaste anställningsvillkoren som du alltid ska komma överens om i arbetsavtalet!

Välj utöver kassamedlemskapet omfattande arbetslivstjänster för endast 24 euro!

Som fullvärdig medlem får du tillgång till exempel en egen jurist för anställningsproblem och rättsskyddsförsäkring, olycksfallsförsäkring för fritiden och ett bibliotek med tusentals onlineutbildningar för att utveckla dina färdigheter. Och mycket mer!

Kom ihåg att för att dra full nytta av juristtjänsten och försäkringarna krävs bland annat ett 6-månaders medlemskap i YTK Arbetsliv r.f., så vänta inte förgäves!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt