Nyhetsbrev från YTK 22.5.2020

Tålamodet prövas nu

Bästa medlem, vi upplever nu de veckor, då tålamodet hos oss alla sätts på prov. Vi är uppriktigt ledsna för situationen och vi vet att det inte är till stor hjälp att beklaga. Det enda som nu är till hjälp, är att vår personal arbetar från arla morgonstund till sent på kvällen, såväl vardagar som helgdagar och varje stund minskar antalet ansökningar. Alltjämt uppskattar vi att de längsta behandlingstiderna är sex veckor.

I slutet av april har det kommit in enbart första ansökningar till YTK över 44 000 stycken. Inalles har det kommit in över 70 000 olika ansökningar fram till slutet av april. Tyvärr är det just de första ansökningarna som kräver mest arbete och det tar den längsta tiden att behandla dem.


Vi vill som en gåva dela med oss det musikstycke vi fick som tack till alla dem som tysta knegar på i Finland.

I början av maj fick vi en överraskningspresent, som tagits fram som uppmuntran och tack för oss, ett stycke med namnet Kuva (En bild). Under denna exceptionella vår är det en enorm mängd människor som knegar på för det gemensamma bästa – inte bara i Loimaa utan i hela Finland. Därför vill vi låta det goda gå runt och dela det vackra musikstycket vidare till alla de tysta knegarna, Lyssna på stycket i Youtube och dela det vidare!


När betalas min dagpenning ut?

Just nu är det rusning hos vår behandling av ansökningar. Kontrollera på våra webbsidor läget i detta nu.

Vi behandlar alla ansökningar i den ordning de kommer in och per ansökningstyp. Handläggningen av den första ansökningen tar till exempel längre än en förlängd ansökan, och därför kan din kompis få pengarna snabbare än du får.

På grund av corona har det kommit in ett tidigare oskådat antal första ansökningar, över 60 000. Mest ansökningar kom det in 19.4. Den dagens ansökningar behandlas i flera dagar.

Tiden för handläggningen avser den tid som det tar från att ansökan kommit in ända till att beslutet meddelas. Din egen erfarenhet kan vara att du väntar på pengar från att arbetslösheten eller permitteringen börjar, ända tills att pengarna finns på ditt konto, Den här tiden är längre än behandlingstiden.

I OmaYTK kan du följa med läget för behandlingen av din egen ansökan. Då behandlingstiden blir längre sänder vi också ett textmeddelande om den uppskattade behandlingstiden.


Du har väl bekantat dig med de förmåner som erbjuds för dig?

Du visste väl att du som medlem i Allmänna arbetslöshetskassan har rätt att för endast 18 euro om året ansluta dig också till YTK-Föreningen? Det är rejält över 200 000 personer som redan har anslutit sig som medlem. De populära tjänsterna nu har varit bl.a. den individuella rådgivningen om anställningsförhållanden och de professionerlla träningstjänsterna för jobbsökande. Det lönar sig också att komma ihåg att du som medlem i Föreningen får en olycksfallsförsäkring gratis. Läs mera och dra nytta strax av förmånerna som är värda hundratals euro!


Webinar: Uuden äärellä med Anna Perho och Petja Eklund

14.5.2020 arrangerade vi ett online-evenemang. Vid tillställningen talade Anna Perho och YTK-experten på utkomstskydd för arbetslösa Petja Eklund om förändringen,  stresshanteringen och utkomstskyddet för arbetslösa.

Webinar är på finska. 


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt