Nyhetsbrev från YTK 23.5.2019

Vi har förnyat våra nyhetsbrev

Välkommen att ta del av det förnyade utseendet och innehållet för våra nyhetsbrev. I medlemsbrevet, som utkommer ungefär en gång i månaden, får du aktuell information om hur arbetslivet tryggas och du har också själv en möjlighet att göra din stämma hörd i form av olika slags enkäter om YTK:s verksamhet. Vi hoppas att du ska trivas med oss!

Övergången till betalningsbaserad jämkning har gett upphov till missförstånd

Frän början av senaste april trädde en lagändring i kraft, genom vilken vi vid utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning beaktar inkomsterna från  deltidsarbete, då lönen betalas ut. Det avgörande före lagändringen var tidpunkten, då arbetet utfördes. Många har felaktigt förstått att ändringen också påverkade sättet, på vilket förmånen söks eller att till exempel arbetstimmarna inte längre behöver uppges.


Aktiveringsmodellen kan har kommit till vägs ände

Aktiveringsmodellen som trädde i kraft från  början av förra året har varit föremål för en exceptionell uppmärksamhet från första början. Hos oss har den kommit till synes i otaliga kontakter samt i ett stort behov av rådgivning. Vi har lagt märke till att aktivitetsmodellen har väckt förvirring, känslor av orättvisa och förargelse.


Tips för att söka dagpenning – kom ihåg att uppge semesterdagarna

När du ansöker om dagpenning, kom ihåg att i din ansökan också uppge semesterdagarna. Om du är helt och hållet arbetslös, har du ingen semester som hör samman med anställningsförhållandet. Men om du är permitterad eller arbetar på deltid kan du ha semesterdagar, vilka du samtidigt tar ut när du ansöker om dagpenning.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt