Nyhetsbrev från YTK 25.1.2019

Hurdana artiklar vill du läsa i medlemsbrevet från YTK?


Det blir lättare att ta emot deltidsarbete: Ändringar i att sammanjämka deltidsarbete och utkomststödet

Då du arbetar på deltid, kan du samtidigt ansöka om dagpenning. I beloppet för den dagpenning som ska betalas ut till dig beaktas inkomsterna som du fått av deltidsarbetet. I detta nu görs sammanjämkningen då du arbetar. Efter 1.4.2019 görs jämkningen då lönen betalas ut. Det vill säga, i den dagpenning som betalas för tiden efter att lagen nträtt i kraft, beaktas arbetsinkomsterna på annat sätt än nu.


Tilläggsskydd för komplett medlem

Visst är du väl redan komplett medlem i YTK? Som komplett medlem kan du dra nytta av många förmåner som erbjuds av YTK-Föreningen, såsom olycksfallsförsäkring för fritiden, professionell ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, olika tjänser som stöd för jobbsökandet och de förmåner som erbjuds av samarbetspartnerna, och de är pengar värda.

Nivån för ditt medlemskap kan du lätt kontrollera i OmaYTK.

P.S. För studerande är medlemskapet i YTK-Föreningen nu gratis!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt