Nyhetsbrev från YTK 26.6.2020

Hoppet tänds för de första ansökningarna, kö för de förlängda ansökningarna

De nyaste statistikuppgifterna vittnar om den enorma ökningen av antalet ansökningar. De första ansökningarna kom in i ett rekordantal och därför har det också kommit in mycket förlängda ansökningar, i maj hela 52 000 stycken! Tyvärr berättar antalet förlängda ansökningar om att perioderna med arbetslöshet och permittering, som förorsakats av coronakrisen, alltjämt fortsätter. Det stora antalet förlängda ansökningar har medfört anhopningar även i handläggningen av dem. I automaten kan man fortfarande behandla en ansökan, där det inte har gjorts några ändringar i förslaget (inte i ansökningstidtabellen, ej i innehållet) och för deras del blir det inte att vänta mera än ett par dagar. Men vi förståratt det grämer den som ansöker om exempelvis jämkad dagpenning, då arbetsinkomsterma med våld medför ändringar i ansökan och de drar ut på handläggningen. Å andra sidan är det bra att minnas, att de slutliga pengarna som blir í handen alltid är mera, då man arbetar med extra arbeten även under permitteringen eller arbetslösheten. 

En liten positiv glimt finns det ändå i statistikerna: fastän antalen ansökningar alltjämt är exceptionellt stora, kom det in 30 procent första ansökningar mindre i maj än i april.


Välkomna med, ungdomar!  

 Vår skara växer – I januari-februari 2020 anslöt det sig till YTK cirka 50 000 nya medlemmar, medan vi i fjol vid motsvarande tidpunkt hade cirka 25 000 som anslöt sig som medlem. 

Det var i synnerhet ungdomarna som vaknade till för att trygga sin framtid. I början av året var andelen under 35 år gamla av dem som anslöt sig över det dubbla i förhållande till förra året.

Enligt vår medlemsenkät i april var en av de mest betydande anledningarna för att ansluta sig var den osäkerhet på arbetsmarknaden som orsakades av corona. Andra orsaker till att bli medlem, som upplevdes som bra, var förhållandet pris-kvalitet, en smidig och sakkunnig betjäning, den lätta kommunikationen, oavhängighet och rekommendationer som man fått av bekanta. 

Det var trevligt att höra att du upplever att YTK är den lämpliga kassan just för dig, där det är lätt ansluta sig som medlem, oberoende av yrke.


Robotarna hjälper oss

I detta nu arbetar det sex robotar hos YTK med ansökningar av olika slag. Arbete med att utveckla och förverkliga dem kom snabbt i gång i mars och nu har robotarna testats några veckor i behandlingen av ansökningarna. Robotarna bistår i den förberedande beredningen av ansökningarna. På grund av det komplicerade utkomstskyddet för arbetslösa kan endast få robotar göra ansökningarna helt slutförda. Speciellt för de första ansökningarna behöver man alltjämt hjälp av en sakkunnig för utkomstskyddet, till exempel för att räkna ut beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen. Månadslönen motsvarar sällan inkomstregistrets förvärvsuppgifter, och då bör en människa reda ut  vad skillnaden beror på. De förlängda ansökningarna där det inte finns ändringar och för vilka beslut inte meddelas, har redan för åratal sedan automatiserats. För dem behöver man inte en människa och ej heller en robot. Läs mer i vår VD:s Sanna Alamäkis blogg, om ämnet och YTK:s syn på automationens framtid intresserar!


Förhöjningen av skyddsdelen och rörlighetsbidraget har fastställts

Presidenten har undertecknat en lagändring som antagits av riksdagen, genom vilken skyddsdelen höjs och villkoren för rörlighetsbidraget utvidgas.


Handläggningskörning på Facebook-live onsdagen 1.7. - kom med! 

Varför är handläggningstiderna så förfärligt långa? Varför har en annans ansökan behandlat och inte min? Kan jag göra något för att försnabba behandlingen av min ansökan? Vad är det riktigt som är orsaken till det här?

Vi håller på onsdagen klockan 14 en Facebook-live, cirka en timme lång, där vi talar om saken. Kom med och ställ frågor!

Vårt Facebook-konto hittar du här. (Live på finska.)


Kommentera och delta i utlottningen på  Facebook

For viruset iväg med ditt jobb eller började du kanske med en ny karriär? Berätta om dina erfarenheter genom att kommentera på Facebook och vinn välbefinnande med  presentkort (värdet 39,90€) från Kiitoskauppa. Vi lottar ut dem 30.6.2020 och meddelar vinnarna personligen.

Kommentera här.


Dra nytta av din medlemsförmån i YTK-Föreningen! 

Sommaren är här och många har nu mera tid för sig själva samt för att klarlägga de egna önskemålen och behoven. Om du behöver stöd för självkännedomen, studera Mazhr-karriärtjänsten. Vi besvarade den stora efterfrågan och vi erbjuder under juni månad för YTK-medlemmarna mera gratiskoder till startpaketet, som är värt nästan 100 euro. Handla snabbt, för det finns ett begränsat antal förmåner. Bekanta dig med förmånen!

Du kommer väl ihåg att YTK-Föreningen också erbjuder många andra praktiska medlemsförmåner, såsom försäkringar och en hop av våra samarbetsparters förmåner? Om du ännu inte är medlem i YTK-Föreningen, anslut dig här!


Till medlemspriser till Helka i Helsingfors!

Som medlem i YTK-Föreningen har du du en häftig möjlighet att tillbringa semesterdagar i Helsingfors och bo mitt i alltsammans på hotell Helka vid Kampen. Hotell Helka erbjuder för dig till ett fast pris inklusive frukost, då du övernattar minst två nätter under tiden 12.6.-16.8.2020. Hos Helka bor du flott mitt bland finsk design och njuter ansvarsfullt av din semester i ett inhemskt företags hägn.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt