Nyhetsbrev från YTK 28.2.2019

Lagändringar i aktivitetsmodellen

Aktivitetsmodellen sänker dagpenningen, om mottagaren av arbetslöshetsförmån inte på det sätt som avses har varit aktiv under tre månaders tid. Läs alltså mera om aktivitetsmodellen i vår webbtjänst.

Aktivitetsmodellen har från första början kritiserats för att den inte bemöter människor jämlikt, eftersom möjligheterna att uppfylla  modellens krav inte är likadana runt om i landet. Det har nu kommit ändringar i aktivitetsmodellen och flera är på kommande.


Mera om dessa innehåll önskar läsarna

Läsarna av våra medlemsbrev är en omfattande grupp. Brevet öppnas regelbundet av över 150 000 personer och många av dem läser brevet med omsorg. Vi vill utveckla brevet att bli ännu bättre och därför frågade vi er bästa läsare, vad ni vill läsa i vårt medlemsbrev.

Enkäten besvarades av 1498 personer. Tre ämnen fördes tydligt fram:

  1. 79 % av dem som svarade ville ha mera information om lagändringar som hänförde sig till utkomstskyddet. Detta är ett viktigt ämne och vi lovar mera om sådana i fortsättningen. I fjol skickade vi ut sex medlemsbrev och i tre fanns det information om lagändringar. Förra året fanns det färre lagändringar än vanligt. Vid eftertanke kunde vi ha berättat mera om hurdana lagändringar som är under beredning. I år finns det flera lagändringar, så det finns att skriva om så det räcker.
  2. 44 % av dem som svarade önskade anvisningar om att söka dagpenning. Sådana har vi haft regelbundet. I fjol gav vi anvisningar i aktuella frågor, såsom i skattekort, utbetalningsdagar, vid pensionering samt också om rörlighetsbidrag och i att använda den elektroniska tjänsten. Det är bra att få höra att dessa anses vara viktiga. Vi ska klarlägga de här ämnen och vi kommer även i fortsättningen att ta upp dem regelbundet.
  3. 41 % av dem som svarade skulle vara intresserade av medlemsberättelser. Sådana har vi just inte haft. Under jubileumsåret Finland 100 år hade vi en kampanj, där vi presenterade människor bakom arbetslöshet och  av att bli sysselsatta. Berättelserna finns ännu framme.  Besök alltså och ta en titt: https://ytk.fi/tietoa-meista/100-tarinaa-tyottomyydesta. Vi tycker att detta är ett viktigt ämne och det ger oss glädje att märka att det väcker intresse även mer omfattande. Vi funderar över sätten att föra fram den här aspekten mer även i våra medlemsbrev. 

Ett tack till alla läsare av medlemsbrevet och till dem som besvarade enkäten! Med hjälp av responsen får vi säkert mycket bra och intresseväckande artiklar i breven detta år. I samband med enkäten lottade vi också ut biobiljetter bland besvararna. Vi önskar alltså på samma gång trevliga biobesök!


YTK är en bra arbetsplats!

Hos YTK är det vårt mål att producera Finlands bästa klienterfarenhet för våra kunder. Hos oss ska det gå att uträtta ärenden utan besvär, på ett vänligt och okomplicerat sätt. Det är möjligt att uppnå det, om vi som arbetar hos YTK  tycker om vårt arbete och sätter värde på vår arbetsgemenskap. Den känslan förmedlas vidare i växelverkan med klienterna.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt