Nyhetsbrev från YTK 28.2.2020

Tag och bli entusiasmerad!

Vi förhörde oss sist i vårt medlemsbrev om vad det är som får Dig att bli inspirerad. Alternativen var några bokstavskombinationer, av vilka YTK fick mest röster av er. Det tycker vi att är verkligen inspirerande, tack! Lite spännande var det ändå för oss, om EVVK (det intresserar mig ej) ska få mycket röster, men de kom bland de sista i kampen.

För somliga är det ett ständigt tillstånd att vara inspirerad, andra förhåller sig mera stoiskt till allt. Det är ändå bra att emellanåt ta sig en funderare över, vad som exempelvis ger entusiasm i arbetet.  Eller finns det något som inspirerar? Kan man göra något åt saken? Studera, söka rotation i arbetet, ta sig nyfiket en titt på helt olika arbetsplatser, vada fram genom kurser på webben, inhämta nya färdigheter... visst finns det alternativ och även bra exempel. I det här brevet lyfte vi fram en berättelse om entusiasm.

Hos oss i YTK blir man inspirerad och får entusiasm varje dag av arbetet för våra medlemmar och i det vill vi kontinuerligt även utvecklas. Av den anledningen besvärar jag även dig med en liten förfrågan, som du når här. Den tar bara en liten stund, men den är av stort värde för oss!

Tack för att du vill vara med!

Ilona

Svara på länken nedan


Gemensam ansökan påverkar utkomstskyddet för arbetslösa

Det lönar sig att påminna ungdomarna om gemensam ansökan. Genom att söka sig till utbildning kan man försäkra sig om att rätten till förmånerna med utkomstskyddet bevaras.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa har en ung person under 25 år utan utbildning från och med höstterminen inte rätt till arbetslöshetsförmån som ska betalas ut på grundval av arbetslöshet, om han eller hon inte utan giltigt skäl låtit bli att ansöka om minst två studieplatser innan studierna börjar på hösten.


Självlärd yrkeskunskap förde den nyutexaminerade  till en ny sektor

Ibland kan en grundmurad yrkeskunskap uppstå genom en bobby. Då kan man finna sig själv på en helt annan sektor än den man utbildat sig för. Så gick det för Sonja, vars resa från praktiken för sociaonomstudierna i själva verket ledde fram till ICT-branschen.


Kom ihåg att dra nytta av en komplett medlems förmåner:

On du är medlem i YTK-Föreningen har du till ditt förfogande olika slags försäkringar för arbete och fritid samt förmåner och rabatter som erbjuds av samarbetspartnerna. Lämna inte förmånerna oanvända!

Rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för fritid

Anställningsrådgivning

Stöd för jobbsökandet

Andra förmåner

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt