Nyhetsbrev från YTK 28.3.2018

Byggelement för en bra arbetsplats

Vi hos YTK tror att just du får den bästa möjliga servicen, när det är en nöjd och välmående personal som sköter dina ärenden. Vi arbetar målmedvetet för att YTK ska vara en så bra arbetsplats som möjligt.

Vi har under fyra år deltagit i en riksomfattande undersökning av forsknings- och konsultföretaget Great Place to Work (GWTW), som koncentrerar sig på att förbättra arbetslivet. Både år 2017 och 2018 har vi nått upp på listan över de 30 bästa arbetsplatserna i Finland i serien medelstora organisationer. Det här visar för sin del att vi har lyckats i vårt utvecklingsarbete.

YTK:s vision är att Finland förtjänar världens bästa arbetsliv och vi alla bygger på det varje dag. Med anledning därav önskar vi dela med oss av våra goda erfarenheter och praxis  även åt andra.

En bra arbetsplats har hos oss byggts upp till exempel av element av följande slag:

  • BETYDELSEFULLHET. Hos oss har arbetstagarna en stark känsla av att det egna arbetet är betydelsefullt. Vi är på ett bra sätt stolta över vad vi åstadkommer. Den här känslan förstärker vi genom att regelbundet dela ut beröm.
  • ANSVAR. Vi ger ansvar. Det motiverar och belönar att få beröm.
  • ATT BRY SIG. Vi främjar en vänlig atmosfär som visar att man bryr sig. Hos oss får var och en vara sig själv. Man hälsar på alla och envar, också när det kommer någon på besök. Våra arbetstagare upplever att det är trevligt att komma till arbetet och att vi har trevliga arbetskamrater.
  • UTVECKLING. Vi erbjuder utbildning och möjligheter att utvecklas i arbetet. Man kan gå vidare i karriären även genom att utvidga och fördjupa sin sakkunnigkompetens, inte enbart längs chefsstigen.
  • GEMENSKAP. Lyckade rekryteringer. Det är viktigt att lyckas med att finna människor, som passar väl in i vår arbetsgemenskap och vår verksamhetskultur.
  • VÄLBEFINNANDE I ARBETET. Bra, moderna arbetsredskap och lokaliteter är en grundläggande förutsättning för att arbetet löper och för de anställdas välbefinnande. Vi fäster uppmärksamhet på ergonomin och på att även individuella behov beaktas.

Sommarjobben börjar – det lönar sig för en studerande att ansluta sig till kassan!

Visste du att det lönar sig att ansluta sig till arbetslöshetskassan när sommarjobben börjar?

På så sätt kan du samla in arbetsvillkoret, som är ett villkor för utkomstskyddet för arbetslösa och för att få inkomstrelaterad dagpenning för en eventuellt framtida arbetslöshetsperiod, vilken är avsevärt högre än den grunddagpenning som utbetalas av Fpa.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas endast till arbetslösa som är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. För att få inkomstrelaterad dagpenning förutsätts därtill att arbetsvillkoret uppfylls. Under tiden för medlemskapet i kassan ska man alltså arbeta på ett tillräckligt sätt minst 26 kalenderveckor, alltså cirka 6,5 månader. De veckor i arbete som behövs kan samlas in under 28 månader – men till exempel på grund av studier kan den tiden förlängas ända upp till nio år. Sålunda kan man få arbetsvillkoret fyllt genom att exempelvis under två somrar arbeta en aning över tre månader eller under tre somrar ett par månader åt gången.

Om det sedan genast efter att studierna slutförts inte heller finns något arbete, kan en arbetslös jobbsökande ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningen återspeglar inkomsterna som föregår arbetslösheten och de är ofta t.o.m. mycket högre än den grunddagpenning som utbetalas av Fpa.

​​​​​​​Medlemskapet i kassan är alltså till fördel för alla arbetande studerande. Som medlem i Finlands största arbetslöshetskassa YTK, vilken är öppen för alla löntagare, kan du ansluta dig här.

YTK-Föreningen har också ett nytt medlemskap för studerande, med vilket du får tillgång till alla YTK-Föreningens medlemsförmåner, såsom rättsskyddsförsäkring och stöd i jobbsökandet.


Deltag i utlottningen, du kan vinna flygresor för två till New York!

YTK och CWT Kaleva Travel lottar ut flygresor för två personer till New York. 


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt