Nyhetsbrev från YTK 29.11.2019

Aktivitetsmodellen upphävs

Aktivitetsmodellen för utkomstskyddet för arbetslösa håller på att slopas från och med 1.1.2020. Social- och hälsovårdsutskottet har föreslagit att riksdagen godkänner regeringens proposition om att upphäva aktivitetsmodellen (RP 80/2019). Riksdagen röstar om saken ännu senare.


Inkomstregistret ändrar ansökan om inkomstrelaterade dagpenningar

Från början av år 2020 börjar YTK hämta inkomsuppgifter direkt ur det nationella inkomstregistret. Detta minskar behovet av särskilda löneintyg. Under närsta år kommer det vissa ändringar för att ansöka om dagpenning. I fortsättningen behöver vi färre bilagor till ansökan och samtidigt kommer vi att i själva ansökan fråga om saker en aning mera än tidigare.


En liten förhöjning av utkomstskyddet för arbetslösa

1.1.2020 träder en nivåförhöjning av grunddagpenningens belopp i kraft. Förhöjningen gäller även tillsammans med grunddagpenningen arbetsmarknadsstödet till samma belopp. Ändringen påverkar dessutom beloppet av både den inkomstrelaterade dagpenningen och alterneringsersättningen enligt lagen om alterneringsledighet. Ändringen i beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen är liten.


Tilläggsdagarnas åldersgränser förändras

Några förändringar i rätten till tilläggsdagar är på kommande (RP83/2019). Genom ändringarna harmoniseras utkomstskyddet för arbetslösa och pensionsskyddet bättre med varandra. Lagstiftningen träder i kraft 1.1.2020 då den förverkligas.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt