Nyhetsbrev från YTK 29.12.2022

”Mod är att göra något som har ett osäkert utfall”

“Jag tog examen inom vårdbranschen, men det var inget för mig. Så innan jag fyllde trettio tog jag ett kombinationskort och då kastade livet denna kvinna bakom ratten i en timmerbil. Jag skulle aldrig ha trott det när jag var ung, men efter att ha kört 15 år nu känner jag att jag har hittat min plats, svarade  Mira Heikkilä från Loimaa på YTK:s enkät.

"Jag bytte bransch efter 10 års redovisningserfarenhet och började studera IT. Senare sa jag upp mig, gav bort den hyrda lägenheten och flyttade till England. Jag återvände till Finland, hittade ett jobb och började mina högre högskolestudier. År 2016 inledde jag mina magisterstudier inom cybersäkerhet på universitetet, och nu arbetar jag med cybersäkerhet på heltid, säger Tiina Virta från Vanda.

Mer än 8 000 medlemmar i YTK talade öppet om sina egna modiga val i arbetslivet. Många hade bytt jobb eller studerat till ett helt nytt yrke. Men mod kan behövas även dagligen till exempel bakom ratten i en timmerbil. Enligt forskaren Anniina Virtanen påverkar omständigheterna också alltid möjligheterna att göra modiga val.

Vad allt behöver man mod till i arbetslivet? ​​​​​​​

Gör karriär på ditt sätt

Vid nyår är det bra att blicka tillbaka i det förflutna och mot det framtida livet, även ur karriärperspektivet. Det finns så många olika sätt att göra karriär. Vilken slags karriärist är du?

Läs mer om olika sätt att göra karriär i vår blogg och snappa upp gratis tips på onlineutbildningar för olika karriärer! ​​​​​​​(översättning på kommande)

“Den här har alltid varit tydligast av alla. Jag anser att YTK finns där för oss alla som medborgare."

Utöver arbetslöshetskassans tjänster kan våra medlemmar också välja fullvärdigt medlemskap i YTK och omfattande arbetslivstjänster. "Tillsammans med juristen i Lakikaveri-tjänsten kunde vi reda ut löneärenden enligt vad som lovats och vinna caset", glädjer sig vår fullvärdiga medlem Jyrki Lyytikäinen. Alla kostnader för en olycka som skedde på fritiden ersattes också av olycksfallsförsäkringen för fritiden, som ingår i det fullvärdiga medlemskapet.

Remmis Mika Mustakallio: 
"Berättelserna av dem som har hittat arbete motiverar och inspirerar" 

”Under intervjuer och möten har det varit fantastiskt att känna när en arbetslös persons tro på sina egna möjligheter har börjat vakna. Jag själv som jobbsökarkompis blir också väldigt glad när personen får en anställning.”  

Så här berättar Mika Mustakallio, som även själv har varit en jobbsökarkompis och för närvarande är styrelseordförande för Remmi Työpalvelu. I slutet av 2022 inledde YTK Arbetsliv och Remmi det gemensamma pilotprojektet Arbetsvinst med målet att sysselsätta hundra YTK-medlemmar. I kärnan av piloten finns jobbsökarkompisar som sparrar de arbetssökande och hjälper till att bygga kontakter till arbetsgivare.

Välj utöver kassamedlemskapet omfattande arbetslivstjänster för endast 24 euro!

Som fullvärdig medlem får du tillgång till exempel en egen jurist för anställningsproblem och rättsskyddsförsäkring, olycksfallsförsäkring för fritiden och ett bibliotek med tusentals onlineutbildningar för att utveckla dina färdigheter. Och mycket mer!

Kom ihåg att för att dra full nytta av juristtjänsten och försäkringarna krävs bland annat ett 6-månaders medlemskap i YTK Arbetsliv r.f., så vänta inte förgäves!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt