Nyhetsbrev från YTK 30.4.2020

100 nya munnar, 200 öron och händer

För YTK:s personalchef Anne Pihlava blev det klart i mars, att snart bör vi ha en massa nya arbetstagare. YTK:s grupp på cirka 150 personer har varit mycket permanent – de som varit med längst, har varit med i ett trettiotal år – alltså har rekryteringarna hållit sig kring  5-10 per år.

Vår beredskap för coronakrisen inleddes i februari och rekryteringsplanerna lyftes upp till ett nytt plan inom ett par veckor. I början av april började redan de första nya 14 personerna orienteras sig i jobbet, under denna vecka 10 nya, följande vecka 60 och ytterligare 10 nya. Utöver detta får vi ännu några nya ansikten, så allt som allt kommer vi att rekrytera ett hundra sådana personer som inte tidigare har arbetat hos oss, för att jämna ut toppen av anhopningarna. Det är ett rejält antal!

De nya som rekryterats är anställda på viss tid och fungerar antingen som guider inom kundbetjäningen och svarar på mejl eller telefonsamtal, eller så sätter de sig in i behandlingen av vissa typer av ansökningar. Normalt tar arbetsorienteringen hos YTK för en ny anställd månader, eftersom det är rätt komplicerat att arbeta med tillämpningen av utkomstskyddet för arbetslösa, men nu kör man igenom orienteringen inom veckor. Detta kräver att man funderar ut sättena att arbeta på nytt och en effektiv utbildning och med goda sparringpartner som hjälp.

De mest överraskande utmaningarna som hänför sig till rekryteringarna är i dessa tider av en helt annan typ i sitt slaǵ: när man kommer för att hämta arbetsverktygen i Loimaa ska grupperna förses med en exakt tidtabell, så att distans för säkerheten ska kunna säkerställas. Till all lycka handlade vi så tidigt att vi har fått de erforderliga hörlurarna, skärmarna och tangentborden för alla, det har inte heller varit helt lätt att få tag på sådana i dessa tider.

Du kan följa med  stämningarna hos våra nya arbetstagare på våra some-kanaler. Alla vi hos YTK är lyckliga över att få mycket nya arbetskamrater i vår skara!


Vi förbereder oss för att ta emot topprusningen med ansökningar

Vi uppskattar antalet ansökningar som ska inkomma och tiderna för behandlingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att bereda oss inför dem. På så sätt strävar vi efter att svara på anhopningen av ansökningar och hjälpa dig det bästa vi kan. Det uppdaterade läget kan du kontrollera på våra webbsidor!

I detta nu ser det ut som om topprusningen infaller i maj-.juni, då handläggningstiden för de första ansökningarna kan dra ut på tiden några veckor över den lagstadgade, utsatta tiden på 30 dagar. Förlängda ansökningar, som kommit utan ändringar, behandlar vid alltjämt automatiskt på den dag de inkommer.. Trots anhopningen kommer nog alla meddelanden fram och vi hanterar dem i den ordning de anländer. Vänta alltså i lugn och ro – dubbla meddelanden endast ökar anhopningen.


Regeringens proposition om att göra utkomstskyddet för arbetslösa smidigare

Regeringen har föreslagit en lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för att underlätta den anhopning av ansökningar som orsakas av coronaepidemin. Propositionen är ännu inte antagen, varför ändringarna ännu ej har trätt i kraft.


Kom ihåg dessa tre saker, om du blir permitterad eller arbetslös:

  1. Ta det lugnt, hos YTK har du ryggen säkrad! Anmäl dig först hos TE-byrån. Det är en förutsättning för att få dagpenning.
  2. Skicka ansökan om dagpenning inom två veckor i OmaYTK. Den elektroniska kommunikationen vägleder dig vidare!
  3. Vänta tålmodigt. Vi hos YTK arbetar för fullt för att garantera ditt utkomstskydd även mitt i rusningen.

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt