Nyhetsbrev från YTK 30.9.2021

Vi kommunicerar och bryr oss

Rådgivningen är en viktig del av vårt arbete, men vi kommunicerar till våra medlemmar regelbundet också genom enkäter och brev. En sådan kommunikation är ett synligt sätt att förmedla organisationens strategi, och därför är det så viktigt för oss. Men varför kommunicerar och informerar vi så mycket? Vad är det vi strävar efter med det? Vad anser våra medlemmar om det?


Aktuellt om utkomstskyddet för arbetslösa


Om du ännu inte är medlem i YTK-Föreningen, så här kommer det flera anledningar för att ansluta sig:

Som en medlem i kassan lönar det sig för dig att också bli medlem i föreningen, så att du får förmåner för tusentals euro, för endast 18 euro om året. Till medlemskapet hör en professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring, en olycksfallsförsäkring för fritiden och juridisk rådgivning för anställningsförhållandet. Därtill får du ett flertal medlemsförmåner för jobbsökandet och karriären, för kompetensutveckling, välbefinnande och resande samt för andra inbesparingar i vardagen!


YTK -Föreningens medlemsförmån har förnyats – vinn hörlurar!

Urvalet i arbetslivets utbildningsbibliotek på webben förnyas under hösten 2021 med MySpeakers live-webbinarier och inspirerande toppcoatcher varje månad om de hetaste arbetslivstemana: framtidens arbete och arbetslivsfärdigheter, ledning, interaktion, sensitiva färdigheter, ständig inlärning, kunderfarenhet, förmåga till förändring, inklusivitet, välbefinnande, teknologi, cybersäkerhet samt kreativitet och innovativitet.

Dra alltså nytta av en fördel, värd hundratals euro, vilken hör till medlemskapet i YTK-Föreningen nu, för bland alla medlemmar, som före 30.11.2021 via OMA+ registrerats i utbildningsbiblioteket, lottar vi ut 3 st. Bluetooth -motljudshörlurar (värde 199 €), med vilka du lätt kan lyssna på webbutbildningarna var och när som helst!


Ett medlemskap i YTK -Föreningen lönar sig - 12 stipendier för karriärträning delas ut!

Vad du än vill få ut av arbetslivet, det får du mera sannolikt, då du har en plan. Sök alltså YTK -Föreningens stipendium för karriärträning. Det delas ut 12 karriärträningspaket, med vilkas hjälp du, oberoende av din befattningsbeskrivning och bransch, får verktyg för ett bra arbetsliv som liknar dig själv. I träningspaketet, som är värt 500 €, ingår både träning på webben och personlig karriärhandledning med en egen mentor. Med i projektet är sex kända påverkare, som tillsammans med oss deltar i valet av mottagarna.

Läs mera och sök ett stipendium (på finska)

Ansökan och pris på finska


Du kunde även intressera dig för:


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt