Nyhetsbrev från YTK 31.3.2022

Arbetslösheten minskat med nästa en tredjedel från förra året

Arbetslösheten stiger något, men det handlar om normal säsongsvariation. Effekterna av kriget i Ukraina återspeglas ännu inte i siffrorna.


De ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina oroar särskilt personer, som arbetar inom turism och industri

En omfattande enkätundersökning visar, att 43 % av de tillfrågade är oroade över hur kriget i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna påverkar deras egen arbetssituation. De mest oroliga är de som arbetar inom turism-, hotell- och restaurangsektorn, industrin, kommunikationerna och handeln.


Aktuellt om utkomstskydd

Arbetssökandes skyldigheter ändras från och med den 2 maj.
Arbets- och näringsbyråerna och kommuner, som deltar i kommunförsöket, övergår den 2 maj 2022 till en ny modell för arbetsförmedling. I framtiden kommer jobbsökandet att inriktas på jobbsökandes självhjälp, och mer individuellt stöd kommer att finns tillgängligt för jobbsökande i ett tidigare skede. Påföljderna av arbetslöshetstryggheten kommer också att mildras och differentieras. Läs mer >

Gör så här om du blir arbetslös eller permitterad ​​​​​​​

  1. Genast. Anmäl dig vid TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen.
  2. Efter 2 veckor. När du har varit permitterad i två veckor kan du lämna in din första ansökan om dagpenning till oss.
  3. När du har skickat in din ansökan kan du ta det lugnt. Vi behandlar din ansökan om dagpenning så snart som möjligt. 

En medlems berättelse: Händerna täckta av jord och Zoom-föreläsningar från stugan

Susanna Arponen svarar i telefonen från sin arbetsplats mitt bland gårdsväxterna Vårsäsongen i handelsträdgården i Helsingfors har börjat.


Fler förmåner i YTK-Föreningen!​​​​​​​ 

Fånga nya medlemsförmåner – du hinner fortfarande med i Työelämäkuntoon! 

“Det är bra att medlemmarna kan utnyttja sitt medlemskap så här. Detta är också en folkhälsofråga i positiv bemärkelse.”

"Detta överträffade alla mina förväntningar. Tack så mycket för att ni organiserar denna utbildning. Den är toppen.”

Under första halvåret har vi satsat på heltäckande välbefinnande med utmaningen Työelämäkuntoon, som tusentals medlemmar redan entusiastiskt gått med i – med enorm feedback! Som ett resultat av utmaningen har YTK-föreningens medlemsförmåner kompletterats med många kostnadsfria webbträningar och -kurser, liksom andra fördelar, som främjar välbefinnande, från hälsokontroller till omsorg om kropp och själ.

Skulle det också kunna finnas en avbytarbänk i arbetslivet?​​​​​​​

Utmattning och utbrändhet plågar människor redan i 30-års åldern. Fenomenet framträder särskilt till exempel inom e-sport, där många lämnar spelvärlden, när de ännu inte fyllt 30 år. KOVA, en finsk e-sportoperatör, strävar efter att förändra den stressiga kulturen med hjälp av avbytare. Kan här finnas en idé till något större?


Nyttiga förmåner och hjälp från YTK-Föreningen!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt