Nyhetsbrev från YTK 31.8.2022

Behandlingen av de första ansökningarna fördröjdes på sommaren

Vi beklagar den långa behandlingstiden för de första ansökningarna i juli och augusti.

Enligt lagen ska ett ärende gällande utkomstskydd för arbetslösa behandlas inom 30 dagar. YTK:s interna målsättning är att en ansökan behandlas inom 14 dagar efter att den inkommit. I fråga om de första ansökningarna har vi inte uppnått målet under sommaren. Som längst tog behandlingen 26 dagar. För närvarande är behandlingstiden cirka 17 dagar, och situationen blir allt bättre.

Behandlingen drog ut på tiden till följd av att antalet första ansökningar var betydligt högre än väntat. Vi har data från en mycket lång tidsperiod, och utifrån dessa uppskattar vi behandlingstiderna och antalet medarbetare som behövs. I normala tider har uppskattningen utfallit väl, men nu har detta inte varit fallet.

Ingen fördröjning har förekommit i behandlingstiderna för fortsatta ansökningar. Då det gäller de första ansökningarna kommer behandlingstiden på 14 dagar att uppnås inom cirka två veckor.

Vi beklagar situationen och ber om ursäkt. Vi hoppas att detta inte har orsakat dig orimliga problem. Vi gör vårt bästa för att dra nytta av dessa lärdomar i fortsättningen.

Månadens fakta

I juli mottogs 4 328 första ansökningar. Det är 15 procent flera än vid samma tidpunkt året innan. 

Aktuellt om utkomstskyddet för arbetslösa

Höjning av den inkomstrelaterade dagpenningen

I början av augusti trädde en extra indexhöjning i kraft, vilket innebär en höjning av den inkomstrelaterade dagpenningen som utbetalas. Indexhöjningen innebär att den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut månadsvis höjs med i genomsnitt 15–20 euro.

Vi har uppdaterat räknaren för den inkomstrelaterade dagpenningen med de nya värdena. Du kan använda räknaren för att beräkna din inkomstrelaterade dagpenning.

Vi meddelat inget separat beslut om en höjning, även om beloppet av dagpenningen ändras. Om du behöver ett beslut i ärendet kan du begära det separat från oss.

Höjningen innebär också att barntillägget och gränsen som används i beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen höjs.

Indexhöjningen resulterar inte nödvändigtvis i att den dagpenning som utbetalas höjs, om lönen som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen är låg. Detta beror på att beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen kan uppgå till högst 90 procent av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. I detta fall undantas indexhöjning från den regel enligt vilken maximibeloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen begränsas.

I regel justeras indexet en gång per år. Den indexhöjning som nu trätt i kraft är resultatet av en extra justering. Nästa gång justeras indexet vid årsskiftet.

Förlora inte dina pengar

Hösten innebär deltidsarbete för många. Detta är vanligt till exempel bland dem som arbetar vid läroverk. Inkomstrelaterad dagpenning kan också sökas för perioder med deltidsarbete, sluta alltså inte att ansöka om dagpenning.

Under deltidsarbetsperioder kan vi utbetala jämkad inkomstrelaterad dagpenning. I detta fall beror beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen på deltidsarbetslönen. Du kan använda vår räknare för inkomstrelaterad dagpenning för att beräkna beloppet av dagpenningen som utbetalas när deltidsarbetet har börjat.

Se således till att din arbetsansökan är i kraft och fortsätt att söka jobb, även när du börjar deltidsarbeta. Mer information om jämkad inkomstrelaterad dagpenning finns på vår webbplats.

Arbetslivstjänster genom YTK-Föreningen

Hitta ett jobb inom din egen bransch på höstens rekryteringsevenemang och genom den nya jobbsökningstjänsten!

Söker du jobb inom fastighetsservice-, bygg-, logistik- eller industribranschen? Delta i rekryteringsevenemangen som ordnas i hela Finland på hösten och hitta ett jobb inom den egna branschen och det egna området! Genom att delta ser du samtidigt också till din skyldighet att söka jobb. Dessutom kommer du att vara bland de första som får tillgång till den avgiftsfria jobbsökningstjänsten där endast ett klick behövs för jobbsökningen. Kolla informationen och anmäl dig! (närmare information finns på den finskspråkiga webbplatsen)

Hitta ett jobb inom din egen bransch på höstens rekryteringsevenemang och genom den nya jobbsökningstjänsten!

Söker du jobb inom fastighetsservice-, bygg-, logistik- eller industribranschen? Delta i rekryteringsevenemangen som ordnas i hela Finland på hösten och hitta ett jobb inom den egna branschen och det egna området! Genom att delta ser du samtidigt också till din skyldighet att söka jobb. Dessutom kommer du att vara bland de första som får tillgång till den avgiftsfria jobbsökningstjänsten där endast ett klick behövs för jobbsökningen. Ta del av informationen och anmäl dig till evenemangen! (på finska)

Medlemskap i YTK-Föreningen för endast 22 euro

Lagkamraten för anställningsproblem, arbets- och fritidsförsäkringar, verktyg för jobbsökning och yrkesinriktad utveckling, friskvårdsförmåner och inbesparingar i vardagsutgifterna!

Om du inte redan är medlem:

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt