Nyhetsbrev från YTK 7.4.2020

Bästa medlem,

Hälsningar härifrån distanskontoret! Vi är uppfyllda av verksamhetsenergi och lyckligtvis också friska. Det samma hoppas vi även för dig!

YTK fungerar i detta nu normalt och vi har förberett oss på det kommande så väl som det är möjligt i det här läget. De första dagpenningsansökningarna på grund av coronakrisen kom in under veckoslutet och enligt våra prognoser kommer det in mycket ansökningar även de närmaste veckorna. En god nyhet är det att man redan även hunnit behandla de första!

Vi har redan i mer än en månads tid förberett oss exempelvis genom att rekrytera ny personal och genom att finslipa handläggningen av dagpenningsansökningar att bli så smidig som möjligt. Vi vet ännu inte hur mycket ansökningar om dagpenning som verkligen ska komma, men utmaningen är att då behandlingsprocessen är koncentrerad till person så vållar det dröjsmål även i en effektiv kassa. Dröjsmålen kan vara några månader. Vi kommer dock att göra allt i vår makt för att de ska vara så korta som möjligt.

Konsekvenserna av corona har väckt omfattande oro även hos våra medlemmar, men vi har även fått mycket uppmuntran för att klara av den kommande arbetsbördan. Tack för alla meddelanden och kämpa på till var och en!

Förhoppningsvis hålls vi alla friska! Man får hoppas på att allt snart återgår till det normala.


Arbeta även då du är permitterad

För att stävja corona -epidemin är Finland stängt rätt långt. Detta har medfört stora svårigheter för många arbetsplatser och till följd därav har många blivit permitterade eller helt och hållet förlorat sitt arbete.

Utkomsten under tiden för permittering eller arbetslöshet tryggas med arbetslöshetsförmån. Låt ändå inte arbetslöshetsförmånen göra dig deprimerad eller hindra dig från att dra nytta av det egna kunnandet. Arbetslöshetsförmånen kan väl sammanjämkas med ett kortvarigt eller deltidsarbete. Även olika slag av företagande finns inom räckhåll för dig.


Vad har YTK redan gjort för att ta hand om den stora mängden ansökningar?

Coronaepidemin håller på att leda till masspermitteringar. På en månad får YTK in arbete för två år. Vad har vi gjort för att våra permitterade medlemmar ska få sina förmåner i tid?

Förra hösten kunde vi inte ens föreställa oss att det om fyra månader skulle komma en pandemi som tjugodubblar ansökningsmängden i Finlands arbetslöshetsersättningssystem. Med YTK:s mängder innebär det cirka 100 000 ansökningar på kort tid.


Statistik över antalet ansökningar, samtal och meddelanden

Vi uppdaterar på dessa sidor varje vardag de aktuella uppgifterna om antalen ansökningar, telefonsamtal och meddelanden. I OmaYTK kan du följa behandlingsläget för din egen ansökan.


Tillfälliga ändringar i arbetsavtalslagen

Den 1 april 2020 trädde tidsbegränsade ändringar i arbetsavtalslagen i kraft. Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för arbetsgivare att anpassa sin verksamhet snabbare under coronaepidemin.


Förslag på ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har lagts fram för riksdagen

I riksdagen den 2 april 2020 presenterades förslag på ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt en lösning för att organisera arbetslöshetsskydd för företagare.


Kommunicera på webben

Vår kundtjänst är nu upptagen. Det är mycket möjligt att svaret på din fråga redan finns på vår webbplats, så vi rekommenderar att du börjar där. Även vår chatbot Iiris kan hjälpa till med många frågor. Först som ett tredje alternativ hoppas vi att du tar kontakt via OmaYTK och sedan ringer till oss. Tack om du kan hjälpa oss med detta!


Vi har skickat den här informationen till alla våra medlemmar, också till dem som har avbeställ prenumerationen på nyhetsbrevet. Nu i undantagsförhållandena sänder vi nyhetsbrev en gång i veckan till alla dem som finns på vår postningslista. Försäkra dig om att du finns med!

Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt