Nyhetsbrev från YTK 8.5.2020

Så här minskas rusningen

Vi har fortfarande hållit handläggningstiderna för första ansökan under 30 dagar. Nästa vecka nalkas ändå den stund då en del av de sökande har väntat på att få sin ansökan behandlad över 30 dagar.

Vi strävar efter att informera om dessa fördröjningar genom personliga meddelanden. De längsta behandlingstiderna kommer enligt vår uppskattning att vara 40-45 dagar, dvs. cirka sex veckor..

Vi beklagar uppriktigt att behandlingen av din ansökan kan fördröjas. Situationen kommer att bli lättare under juni månad.


De tio budorden för att ansöka om dagpenning

 1. Anmäld dig hos TE-byrån som arbetssökande genast, när du blir permitterad eller uppsagd.
 2. Sök alltid dagpenning retroaktivt för den tid som gått. I den första ansökan för de två veckor som gått och i den förslängda ansökan för de fyra veckor som gått eller för en månad som gått.
 3. Dagpenning kan inte sökas i förväg för en tid som ska komma.
 4. Gör den första ansökan, när det har gått två veckor från att arbetslösheten eller permitteringen börjat. Ansök för två veckor som gått.
 5. Gör en förlängd ansökan, om arbetslösheten eller permitteringen fortgår, fastän den första ansökan ännu inte skulla ha blivit behandlad.
 6. Gör en förlängd ansökan tidigast efter fyra veckor eller en månad från den sista dagen i din första ansökan.
 7. Du får dina pengar snabbare, då du i den förlängda ansökan följer den ansökningsperiod som föreslås i OmaYTK.
 8. Gör den sista ansökan tidigast på den sista dagen av permitteringen eller arbetslösheten.
 9. Gör ansökan senast inom tre månader från den första dagen av ansökningsperioden.
 10. Keep calm. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.

Varför kan jag inte söka dagpenning på en gång för hela permitteringstiden?

Då tiotusentals personer ansöker kanske för första gången i livet om arbetslöshetsförmåner, ställs vi inför frågor som för oss är så självklara att vi inte tidigare har kunnat informera om dem i den omfattning och så klart som det behövs. Speciellt orsakar rutinerna för att ansöka om dagpenning funderingar.


Du kommer väl ihåg att kolla dessa: 

 • Den uppdaterade corona-uppföljningen
 • Vår elektroniska kommunikationstjänst OmaYTK handleder dig med att skicka ansökan
 • Följ vår kanal i de sociala medierna

Kom ihåg att dra nytta av en komplett medlems förmåner:

Om du är medlem i YTK-Föreningen har du till ditt förfogande olika slags försäkringar för arbete och fritid samt förmåner och rabatter som erbjuds av samarbetspartnerna. Lämna inte förmånerna oanvända!

Rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för fritid

Anställningsrådgivning

Stöd för jobbsökandet

Andra förmåner


Aktuella samtalsämnen

Tillbaka till ingångsidan av Aktuellt