Vad är YTK?

Allmänna arbetslöshetskassan YTK är Finlands största och populäraste arbetslöshetskassa. Det bästa med YTK är att vi gillar våra medlemmar och våra medlemmar gillar oss. I själva verket är våra medlemmar anledningen till att YTK är Finlands största arbetslöshetskassa. De rekommenderar oss för sina vänner och närstående.

​​​​​​​Vår uppgift är att ordna förtjänstskydd för våra medlemmar. Vi tryggar våra medlemmars uppehälle vid arbetslöshet, permittering, deltidsarbete, företagsverksamhet som bisyssla och alterneringsledighet.

Utkomstskyddet för arbetslösa är beklagligt komplicerat, vilket är allt annat än roligt, eftersom det främst handlar om uppehälle. När tryggheten är komplicerad blir man lätt orolig. Vi anser att det inte ska behöva vara så och därför gör vi allt vi kan så att tryggheten är snabb, flexibel och enkel för dig.

Här kan du läsa mer om våra uppgifter.

Om du inte redan är medlem, gå med nu!

Flest medlemmar från flest branscher i Finland

Vi är stolta över våra medlemmar som representerar arbetstagare från alla branscher. Vi är redan 500 000. Detta utgör klart mer än 20 procent av löntagarna i Finland.

Vi är intresserade av vad våra medlemmar tycker, vad de tycker är viktigt och vad de vill. Våra medlemmars serviceupplevelse styr alla våra utvecklingssteg.

Detta fungerar eftersom det gör vårt arbete meningsfullt och givande och med direkt respons från våra medlemmar har vi kunnat nå toppen i vår service – tack för det!

20 %

Vi är redan 500 000. Detta utgör klart mer än 20 % av alla löntagare i Finland.

 

Våra värden

 

Förändring är en möjlighet

Arbete är viktigt. Vi vågar prova, fråga och påverka saker så att vi kan stödja arbetslivet och dig.

Var och en av oss följer en individuell väg i arbetslivet. Vi söker nya sätt att kombinera arbete och arbetstagare.

Vi bygger nya tjänster för att förbättra det finländska arbetslivet.

Det är inte lätt att förändras, det kräver stöd och mod.

Din vägledare

Vid arbetslöshet är vi din vägledare.  Du behöver inte grubbla ensam – det är en ära för oss att få hjälpa dig även i de svåra labyrinterna i utkomstskyddet för arbetslösa. Om vi till exempel ber om mer information berättar vi varför vi behöver den.

Var och en följer en individuell väg i arbetslivet. Vi vill ge likvärdig vägledning och träning och ge alla möjligheter till ett så bra arbetsliv som möjligt.

Modig samtalspartner

Kommunikation är interaktion, ett gemensamt utbyte av tankar. När vi delar med oss av kunskap och erfarenheter kan vi utveckla det som är bra och förändra det som är dåligt.

Vi för en modig diskussion om arbetslivet och hur det bör förändras. Vi vill vara ärliga, rättvisa och äkta. Utan mod förblir många saker osagda och därför uppkommer missförstånd.