Anslut dig som medlem

Att ha en kontinuerlig anställning är lyckosamt men inte självklart. När du inte har arbete får du skydd hos YTK. Vi betjänar snabbt och behändigt i alla ärenden som gäller utkomstskydd. ​​​​​​​Som komplett medlem får du stöd även med andra utmaningar i arbetslivet, till exempel i händelse av olaglig uppsägning eller när du söker efter ett nytt jobb.

110

 

Du hör till både Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen.

92

Kassamedlemskap

Som kassamedlem omfattas du endast av utkomstskyddet för arbetslösa.

18

Medlemskap i YTK-Föreningen

Komplettera medlemskapet i YTK-kassan genom att ansluta dig som medlem i YTK-Föreningen.

Priser för 2019: kassamedlemskap 92 € + medlemskap i YTK-föreningen 18 €. När du ansluter dig mitt under året, betalar du arbetslöshetskassans  medlemsavgift endast för andelen för de dagar som återstår under resten av året. YTK-Föreningens medlemsavgift 18 € ska du betala i sin helhet oberoende av tidpunkten för anslutningen.

Några viktiga observationer:

Medlemskapet börjar tidigast från den dag då din ansökan om medlemskap inkommer till oss.

Som arbetslös kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan, utan du måste ha ett ikraftvarande anställningsförhållande.

För att förvissa dig om ditt medlemskap ska du betala din medlemsavgift, fakturan för den får du inom ungefär en vecka efter att du anslutit dig.

Medlemsavgifterna för Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen faktureras skilt för sig.

Närmare om villkoren och skyldigheterna för att bli medlem kan du läsa här.

Alla dessa 110 €/år

Utkomstskydd

Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden

Rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Juridisk rådgivning om anställningsförhållande

Stöd i jobbsökning

Andra förmåner

Linkki kyselyyn