Anslut dig som medlem

Att ha en kontinuerlig anställning är lyckosamt men inte självklart. När du inte har arbete får du skydd hos YTK. Vi betjänar snabbt och behändigt i alla ärenden som gäller utkomstskydd. ​​​​​​​Som komplett medlem får du stöd även med andra utmaningar i arbetslivet, till exempel i händelse av olaglig uppsägning eller när du söker efter ett nytt jobb.

Medlemskap i kassan

119
Utkomstskydd - ikon.

Medlemskap i kassan – du omfattas endast av utkomstskyddet

Medlemskap i YTK-Föreningen

18
Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Komplettera medlemskapet i YTK-kassan genom anslutning som medlem i YTK-Föreningen

 

137
Utkomstskydd - ikon.Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Som komplett medlem hör du både till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen

Priset till årets slut,
då du ansluter dig i dag

När du ansluter dig mitt under året, betalar du medlemsavgift till arbetslöshetskassan endast för de återstående dagarna av året. YTK-Föreningens medlemsavgift 18 e ska du betala i sin helhet oberoende av anslutningstidpunkt.

Medlemskap i kassa för resten av året

18

Medlemskap i YTK-Föreningen

Resten av året 2021

Något viktigt att lägga märke till

 • Medlemskapet börjar tidigast från den dag då din medlemsansökan inkommer till oss.
 • Under arbetslöshet eller permittering kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan.
 • Vid deltidsarbete eller nollavtal ska dagen för anslutning vara en arbetsdag.
 • Som arbetslös kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan, utan du ska ha ett giltigt anställningsförhållande.
 • För att säkra ditt medlemskap ska du betala din medlemsavgift, dess räkning kommer inom c. En vecka efter anslutningen
 • Medlemsavgifterna till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen faktureras skilt för sig.
 • Du kan uppdatera ditt medlemskap i kassan som komplett medlem med blanketten för medlemsansökan
 • Närmare villkor för att bli medlem och skyldigheterna för en medlem kan du läsa här.
 • YTK-Föreningens medlemsförmåner och tjänster för kompletta medlemmar på adressen ytk-yhdistys.fi

Alla dessa för 137 e/år

Utkomstskydd

Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden

Rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Juridisk rådgivning om anställningsförhållande

Stöd i jobbsökning

Andra förmåner