Anslut dig som medlem

Att ha en kontinuerlig anställning är lyckosamt men inte självklart. När du inte har arbete får du skydd hos YTK. Vi betjänar snabbt och behändigt i alla ärenden som gäller utkomstskydd. ​​​​​​​Som komplett medlem får du stöd även med andra utmaningar i arbetslivet, till exempel i händelse av olaglig uppsägning eller när du söker efter ett nytt jobb.

118

KOMPLETT MEDLEMSKAP

(9,83 €/mån.)

Som komplett medlem är du en medlem i Allmänna arbetslöshetskassan YTK samt i YTK-Föreningen. Dessa medlemskap faktureras i två delar. Den ena omfattar Allmänna arbetslöshetskassan YTKs årsavgift och den andra YTK-Föreningens årsavgift.

Obs! Som arbetslös kan du inte ansluta dig till en arbetslöshetskassa.

Komplett medlemskap 118 € / år

(100 € + 18 €)

Som komplett medlem skaffar du dig ett snabbt och behändigt utkomstskydd och får alla medlemsförmåner som gäller arbetslivet och fritiden. ​​​​​​​Se förmåner för en komplett medlem.


Utkomstskydd

Rättsskyddsförsäkring

Juridisk rådgivning om anställningsförhållande

Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden

Stöd i jobbsökning

Andra förmåner

100

KASSAMEDLEMSKAP

Som kassamedlem tillhör du bara under utkomstskydd. Till YTKs arbetslöshetskassa hör redan nästan 400 000 löntagare från alla branscher.

18

FRÅN KASSAMEDLEM TILL KOMPLETT MEDLEM

Hör du redan till YTKs arbetslöshetskassa? Ta i bruk tilläggsskydd och medlemsförmåner för kompletta medlemmar för bara 18 € per år!

Medlemskap börjar tidigast fr.o.m. den dag då din medlemsansökan anländer till oss. För att säkra ditt medlemskap måste du betala din medlemsavgift. Fakturan för avgiften får du inom cirka en vecka från anslutningen.  

Obs! Som arbetslös kan du inte ansluta dig till en arbetslöshetskassa.