Våga välja själv

YTK ger dig möjlighet att välja de tjänster som passar just dig i ditt arbetsliv. Som medlem i YTK arbetslöshetskassan får du inkomstskydd för arbetslöshet, permittering, deltidsanställning, sidoverksamhet eller alterneringsledighet. Som kassamedlem kan du också bli medlem i YTK Arbetsliv r.f. Medlemmar i YTK Arbetsliv får utöver inkomstskyddet de bästa tjänsterna för arbetslivet, så som rättshjälp, verktyg för att utveckla dina färdigheter samt stöd för jobbsökning. ​​​​​​​ ​​​​​​​Ett lyckligare arbetsliv består av självgjorda val och vi ger dig modet att göra dem!

Hos oss tillhör friheten att välja alla. Vilket medlemskap väljer du?

Välj
själv

Medlemsförmåner Kassamedlemskap 99 € * Komplett medlemskap 123 € ** Studerandemedlemskap 0 € ***
Inkomstskydd för arbetstagare inom alla sektorer inför arbetslöshet, permitteringar,
deltidsanställning och deltidsföretagsverksamhet
Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Alterneringsersättning Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Rörlighetsunderstöd Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Rättshjälp vid arbetsplatstvister Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Olycksfallsförsäkring under fritiden samt professionell ansvarsförsäkring och
rättsskyddsförsäkring
Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Bibliotek med tusentals online-utbildningar för professionell kompetensutveckling Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Stöd och verktyg inför jobbsökning Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Mångsidiga rabatter på hotell, motionsförmåner och internetsäkerhet Kuuluu palveluun Kuuluu palveluun
Välj här
 • Inkomstskydd för arbetstagare inom alla sektorer inför arbetslöshet, permitteringar,
  deltidsanställning och deltidsföretagsverksamhet
 • Alterneringsersättning
 • Rörlighetsunderstöd
 • Inkomstskydd för arbetstagare inom alla sektorer inför arbetslöshet, permitteringar,
  deltidsanställning och deltidsföretagsverksamhet
 • Alterneringsersättning
 • Rörlighetsunderstöd
 • Rättshjälp vid arbetsplatstvister
 • Olycksfallsförsäkring under fritiden samt professionell ansvarsförsäkring och
  rättsskyddsförsäkring
 • Bibliotek med tusentals online-utbildningar för professionell kompetensutveckling
 • Stöd och verktyg inför jobbsökning
 • Mångsidiga rabatter på hotell, motionsförmåner och internetsäkerhet
 • Rättshjälp vid arbetsplatstvister
 • Olycksfallsförsäkring under fritiden samt professionell ansvarsförsäkring och
  rättsskyddsförsäkring
 • Bibliotek med tusentals online-utbildningar för professionell kompetensutveckling
 • Stöd och verktyg inför jobbsökning
 • Mångsidiga rabatter på hotell, motionsförmåner och internetsäkerhet

*) Som medlem i arbetslöshetskassan får du inkomstskydd för arbetslöshet, permittering, deltidsanställning, sidoverksamhet eller alterneringsledighet. Tjänsterna tillhandahålls av YTK Arbetslöshetskassan. Kassans medlemsavgift år 2023 är 99 € (115 € år 2022)

**) Som komplett medlem hör du till YTK Arbetslöshetskassan samt YTK Arbetsliv r.f. och utöver inkomststödet får du också tjänster som stöder dig inom arbetslivet. Dessa tjänster tillhandahålls av YTK Arbetsliv r.f. YTK Arbetslivs medlemsavgift år 2023 är 24 € (22 € år 2022)

***) Studerandemedlemskap är för dig som tar de första stegen mot arbetslivet men ännu inte arbetar, och därmed inte får gå med i arbetslöshetskassan. Som studerande medlem  hör du endast till YTK Arbetsliv r.f. Om du arbetar tillika med dina studier rekommenderar vi även kassamedlemskap!

Här är vad våra medlemmar säger om oss:

90 % av våra medlemmar skulle rekommendera oss för sina vänner och familjemedlemmar!​​​​​​​

Vanliga frågor

 • Som kassamedlem tillhör du YTK arbetslöshetskassan och får inkomstskydd.
  Som komplett medlem får du inkomstskydd och alla användbara och
  omfattande arbetslivstjänsterna som YTK Arbetsliv r.f. erhåller.

 • YTK:s kassamedlemskap kostar 99 € år 2023. Om du går med i
  mitten av året betalar du bara resten av årets andel.

 • Komplett medlemskap i YTK kostar totalt 123 € år 2023. Som komplett medlem får du två separata medlemsavgiftsfakturor: en faktura på 99 € från YTK
  arbetslöshetskassan och en räkning på 24 € från YTK Arbetsliv r.f. (f.d. YTK-
  Föreningen).

  Om du går med i mitten av året betalar du bara resten av årets andel för
  kassamedlemskapet. Medlemsavgiften för arbetslivstjänsten är per kalenderår,
  vilket innebär att den måste betalas i sin helhet oavsett anslutningsdatum. Du
  kommer att få medlemsavgiftsräkningarna inom ungefär ett par veckor efter att
  du går med.

 • Du kan inte gå med i arbetslöshetskassan när du ärarbetslös. Om du arbetar
  deltid eller arbetar med ett nolltimmarskontrakt bör anslutningsdatumet vara
  en arbetsdag.

 • Medlemskapet börjar tidigast det datum då din ansökan når oss. För att
  säkerställa ditt medlemskap måste du betala medlemsavgiften i tid.

 • För att du skall kunna få inkomststöd måste du vara medlem i
  arbetslöshetskassan åtminstone 26 veckor innan arbetslösheten eller
  permitteringen börjar.

  På samma sätt kräver juristens personliga utredningstjänst samt yrkesansvars-
  och rättsskyddsförsäkringen, som är inkluderade i Lakikaveri-tjänsten som tillhandahålls av YTK Arbetsliv, som kompletta medlemmar har tillgång till, minst
  6 månaders medlemskap innan fallet eller händelsen som kräver utredning
  ersättning har skett.

 • Om du redan är medlem i YTK Arbetslöshetskassan kan du lätt uppgradera ditt
  medlemskap till ett komplett medlemskap via anslutningsblanketten. Välj ” Jag
  är redan medlem i arbetslöshetskassan och ansluter mig nu som medlem även i
  YTK-Föreningen” på blanketten.

 • Den 7.10.2022 bytte YTK-Föreningen r.f. namn till YTK Arbetsliv r.f. YTK
  Arbetsliv tillhandahåller en mängd olika arbetslivstjänster för kompletta
  medlemmar i YTK.

 • Studerandemedlemskapet omfattar alla YTK Arbetsliv r.f:s arbetslivstjänster
  men inte medlemskap i arbetslöshetskassan. Studerandemedlemskap är
  studerande som inte ännu har jobb och därmed inte kan gå med i
  arbetslöshetskassan.

  Du kan inte konvertera YTK medlemskapet till studerandemedlemskap utan att
  förlora arbetslöshetskassamedlemskapet. Läs mer om studentmedlemskap här.