DU KÄNNER OSS GENOM UTKOMSTSKYDDET

Trygga din utkomst genom att gå med i arbetslöshetskassan YTK. Genom att lägga till YTK-föreningens tjänster till ditt medlemskap i kassan får du förmåner värda tusentals euro för arbetsliv och fritid.​​​​​​​

Priset till årets slut,
då du ansluter dig i dag

När du ansluter dig mitt under året, betalar du medlemsavgift till arbetslöshetskassan endast för de återstående dagarna av året. YTK-Föreningens medlemsavgift 18 e ska du betala i sin helhet oberoende av anslutningstidpunkt.

Medlemskap i kassa för resten av året

18

Medlemskap i YTK-Föreningen

Resten av året 2021

Medlemskap i kassan

119

År

Utkomstskydd - ikon.

Medlemskap i kassan – du omfattas endast av utkomstskyddet

Medlemskap i YTK-Föreningen

18

År

Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Komplettera medlemskapet i YTK-kassan genom anslutning som medlem i YTK-Föreningen

 

137

År

Utkomstskydd - ikon.Rättsskyddsförsäkring-ikon.Juridisk rådgivning om anställningsförhållande -ikon.Ansvarsförsäkring-ikon.Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden -ikon.Stöd i jobbsökning -ikon.Andra förmåner -ikon.

Som komplett medlem hör du både till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen

Här är vad våra medlemmar säger om oss:

90 % av våra medlemmar skulle rekommendera oss för sina vänner och familjemedlemmar!​​​​​​​

​​​​​​​Några viktiga iakttagelser

 • Den allmänna arbetslöshetskassan YTK:s medlemsavgift för 2021 har fastställts till 119 euro.
 • YTK-föreningens medlemsavgift 2021 är 18 €.
 • Medlemsavgifterna för YTK och YTK-föreningen faktureras separat.
 • Under arbetslöshet eller permittering kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan.
 • Vid deltidsarbete eller nolltimmarskontrakt ska dagen för anslutning vara en arbetsdag.
 • Medlemskapet börjar tidigast från det datum då din medlemsansökan kommer till oss.
 • För att säkerställa ditt medlemskap måste du betala din medlemsavgift. Du kommer att få en faktura för medlemsavgiften inom ungefär en vecka efter att du gått med.
 • Du kan uppgradera ditt kassamedlemskap till ett fullvärdigt medlemskap med ansökningsformuläret för medlemskap.
 • YTK-föreningens medlemsförmåner och tjänster åt fullvärdiga medlemmar på ytk-yhdistys.fi
 • Yrkesansvars- och rättsskyddsförsäkring som ingår i YTK-föreningens medlemskap kräver bland annat en minimiperiod av sex månaders medlemskap innan försäkringshändelsen inträffar.

 • Du kan läsa mer om de mer detaljerade villkoren för medlemskap och medlemmens skyldigheter här. 


Alla dessa för 137 e/år

Utkomstskydd

Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden

Rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Juridisk rådgivning om anställningsförhållande

Stöd i jobbsökning

Andra förmåner