Anslut dig som medlem

Att ha en kontinuerlig anställning är lyckosamt men inte självklart. När du inte har arbete får du skydd hos YTK. Vi betjänar snabbt och behändigt i alla ärenden som gäller utkomstskydd. ​​​​​​​Som komplett medlem får du stöd även med andra utmaningar i arbetslivet, till exempel i händelse av olaglig uppsägning eller när du söker efter ett nytt jobb.

Skulle du vilja lära dig att bättre känna till din egna professionella potential och bättre kunna utnyttja den i arbetslivet?

En professionell potentialkartläggning är ett nyttigt hjälpmedel i livets alla situationer. Med hjälp av kartläggningen får du en unik kunskap om dig själv och dina egenskaper, vilken du kan dra nytta av exempelvis när du söker jobb eller utvecklar dig själv.

Kartläggningen hjälper dig med att bättre förstå dina egna styrkor och dina utvecklingsobjekt i arbetslivet, i hurdan miljö din professionella potential bäst kommer till sin rätt, och hurdan arbetsgivare som motsvarar dina behov samt värrderingar. Då du identifierar din egen potential, kan du lita på den, även om arbetslivet skulle förändras.

Då du kompletterar ditt medlemskap i YTK med ett medlemskap i YTK-Föreningen under slutet av år 2019, får du som en anslutningsförmån gratis (förmånens värde 24,90 €) två test i Mazhr-tjänsten, vilka kartlägger den professionella kompetensen.

Testen:

1. Personlighet och arbetsbeteende = identifiera dina styrkor och ditt utvecklingsområde
2. Värden och motivation
= välj en arbetsgivare, som delar liknande värderingar med dig

Medlemskap i kassan

92
icon-e-per-year-grn-sv

Medlemskap i kassan – du omfattas endast av utkomstskyddet

Medlemskap i YTK-Föreningen

18
icon-e-per-year-grn-sv

Komplettera medlemskapet i YTK-kassan genom anslutning som medlem i YTK-Föreningen

 

110
icon-e-per-year-grn-sv

Som komplett medlem hör du både till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen

Priset till årets slut,
då du ansluter dig i dag

När du ansluter dig mitt under året, betalar du medlemsavgift till arbetslöshetskassan endast för de återstående dagarna av året. YTK-Föreningens medlemsavgift 18 e ska du betala i sin helhet oberoende av anslutningstidpunkt.

Medlemskap i kassa för resten av året

18

Medlemskap i YTK-Föreningen

Resten av året 2019

Något viktigt att lägga märke till

  • Medlemskapet börjar tidigast från den dag då din medlemsansökan inkommer till oss.
  • Som arbetslös kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan, utan du ska ha ett giltigt anställningsförhållande.
  • För att säkra ditt medlemskap ska du betala din medlemsavgift, dess räkning kommer inom c. En vecka efter anslutningen
  • Medlemsavgifterna till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen faktureras skilt för sig.
  • Du kan uppdatera ditt medlemskap i kassan som komplett medlem med blanketten för medlemsansökan
  • Närmare villkor för att bli medlem och skyldigheterna för en medlem kan du läsa här.
  • YTK-Föreningens medlemsförmåner och tjänster för kompletta medlemmar på adressen ytk-yhdistys.fi

Alla dessa för 110 e/år

Utkomstskydd

Gruppolycksfallsförsäkring för fritiden

Rättsskyddsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Juridisk rådgivning om anställningsförhållande

Stöd i jobbsökning

Andra förmåner