Skyddet för personuppgifter

YTK sköter ordnandet av det utkomstskydd som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ersättningar som hänför sig till det. För detta uppdrag upprätthåller och behandlar YTK personuppgifter om medlemmarna och förmånstagarna. Den som ansöker om dagpenning ska enligt lag uppge de uppgifter som är nödvändiga för beviljandet och betalning av arbetslöshetsförmån. Avsaknaden av de uppgifter som behövs kan leda till ett negativt beslut.

YTK samlar in personuppgifter endast för ovan nämnda ändamål och endast i den utsträckning som är nödvändig. I bifogade dataskyddsbeskrivning finner du noggrannare uppgifter om behandlingen av personuppgifter. 


Allmänna arbetslöshetskassan YTK:s dataskyddsbeskrivning​​​​​​​


Linkki kyselyyn