Ansökan om inkomstdagpenning och bilagorna

Du kan fylla i ansökan om inkomstdagpenning och fortsatt ansökan även elektroniskt i OmaYTK. Då hjälper tjänsten dig med att ifylla ansökan. Ansökningen kommer fram genast och utan den tid som postgången tar. Prova!

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan on fortsatt inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om rörlighetsuderstöd

​​​​​​​Utredning till arbetslöshetskassan över arbetstid och lön per kalendervecka

Löneintyg

Utredningsblankett för försäljningsvinst

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande tjänst

Skicka bilagorna

Skicka bilagorna till oss elektroniskt via OmaYTK-tjänsten eller via länken nedan. 

Papperposten kommer fram med adressen:

Yleinen työttömyyskassa YTK
PL 100
32201 LOIMAA
​​​​​​​