Ansökan om inkomstdagpenning och bilagorna

Du kan fylla i ansökan om inkomstdagpenning och fortsatt ansökan även elektroniskt i OmaYTK. Då hjälper tjänsten dig med att ifylla ansökan. Ansökningen kommer fram genast och utan den tid som postgången tar. Prova!

​​​​​​​Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan on fortsatt inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om rörlighetsuderstöd

​​​​​​​Utredning till arbetslöshetskassan över arbetstid och lön per kalendervecka

Löneintyg

Utredningsblankett för försäljningsvinst

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande tjänst

Omställningsbidrag

Andra blanketter

Blankett för medlemsansökan
Fyll i blankett för medlemsansökan elektroniskt här

Fullmakt

Utträdesanmälan


Skicka bilagorna

Skicka bilagorna till oss elektroniskt via OmaYTK-tjänsten eller via länken nedan. 

Papperposten kommer fram med adressen:

Yleinen työttömyyskassa YTK
PL 100
32201 LOIMAA
​​​​​​​