Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Alterneringsledighet

När du har en arbetshistoria på mer än 20 år, kan du ansöka om en paus i arbetet genom att avtala om det med din arbetsgivare. För att få alterneringsersättning förutsätts det att din arbetsgivare anställer en arbetslös arbetssökande för tiden som du är ledig. När förutsättningarna blir uppfyllda kan du vara alterneringsledig 180 dagar. Beloppet av alterneringsersättningen är 70 procent av din inkomstrelaterade dagpenning.