Alterneringsledighet

När du har minst 20 års arbetshistoria kan du ansöka om en paus i arbetet genom att avtala om det med din arbetsgivare. För att få alterneringsersättning förutsätts det att din arbetsgivare anställer en arbetslös arbetssökande för den tiden som du är ledig. Då villkoren uppfylls kan du vara alterneringsledig i 180 dagar. Alterneringsersättningen uppgår till 70 procent av din inkomstrelaterade dagpenning.