Alterneringsersättningens storlek är 70 procent av din fulla inkomstrelaterade dagpenning utan barnförhöjningar. Ersättningsbeloppet beräknas utifrån din löneinkomst innan ledigheten påbörjas. Löner för 52 veckors tid beaktas.

Du kan uppskatta ditt ersättningsbelopp på vår kalkylator.

Då du arbetar på deltid under alterneringsledigheten, jämkas din förvärvade inkomst samman med dagpenningen. Det innebär att inkomsterna minskar ersättningsbeloppet. Då alterneringsersättningen jämkas samman med inkomsterna, tas skyddsdelen inte i beaktande. Du kan läsa mera om jämkad dagpenning här.

Alterneringsersättning betalas för högst fem dagar per kalendervecka. Om du till exempel arbetar två dagar i veckan under din alterneringsledighet hos din egen arbetsgivare, kan du få alterneringsersättning för högst tre dagar.

Alterneringsledigheten ska vara minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!