Alterneringsersättningens storlek är 70 procent av din fulla inkomstrelaterade dagpenning utan barnförhöjningar. Ersättningens storlek räknas ut av dina löneinkomster innan ledigheten börjar. Löner för 52 veckors tid beaktas.

Du kan uppskatta ersättningens storlek med vår kalkylator.

Alterneringsersättning betalas för högst fem dagar under en kalendervecka. Om du alltså varit i arbete under tiden för din alterneringsledighet till exempel två dagar i veckan hos din egen arbetsgivare, kan du få alterneringsersättning för högst tre dagar.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn