Avtala om alterneringsledigheten tillsammans med din arbetsgivare. Du får en blankett för avtal om alterneringsledighet hos arbets- och näringsbyrån eller i tjänsten www.suomi.fi.

Din arbetsgivare måste anställa en arbetslös arbetssökande som vikarie medan du är alterneringsledig. Vikarien behöver inte utföra samma arbetsuppgifter som du, men åtminstone arbetstiden ska vara den samma. Du kan själv hitta en lämplig vikarie eller be om hjälp från arbets- och näringsbyrån. Alterneringsersättning betalas inte ut för den tid, för vilken en vikarie inte har anställts.

obs!

Det är ytterst viktigt att du ber din arbetsgivare lämna alterneringsavtalet till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten börjar. Utöver alterneringsavtalet ska också ett arbetsavtal eller annan tillförlitlig redogörelse lämnas in om att en vikarie har anställts för den tid som du är alterneringsledig. Utan de här handlingarna kan arbets- och näringsbyrån inte ge ett utlåtande i ärendet. Vi kan inte betala ut alterneringsersättning utan ett utlåtande.

När du har ingått ett alterneringsavtal, kan du göra en ansökan om alterneringsersättning och skicka den, inklusive bilagorna, till oss. Du kan ansöka om alterneringsersättning elektroniskt i tjänsten OmaYTK eller ladda ner ansökningsunderlaget här.

Som bilaga behöver vi ett löneintyg för minst 52 veckors tid före alterneringsledigheten. Av löneintyget ska framgå eventuell frånvaro utan lön samt om naturaförmånerna beviljas under alterneringsledigheten.

Kom ihåg att ansöka om alterneringsersättning senast tre månader efter att alterneringsledigheten började. Det lönar sig ändå att skicka ansökan senast i början av ledigheten; på så sätt kan vi så snabbt som möjligt betala ut alterneringsersättning.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!