Avtala om alterneringsledigheten tillsammans med din arbetsgivare. Du får en blankett för alterneringsledighet hos TE-byrån eller i tjänsten www.suomi.fi.

Under tiden när du är alterneringsledig ska din arbetsgivare anställa en arbetslös arbetssökande som vikarie för dig. Vikarien behöver inte utföra samma arbetsuppgifter som du, men arbetstiden ska vara åtminstone den samma. Du kan själv leta upp en lämplig vikarie eller be om hjälp av TE-byrån. Alterneringsersättning betalas inte ut för en tid, för vilken en vikarie inte har anställts.

obs!

Det är ytterst viktigt att du ber din arbetsgivare lämna alterneringsavtalet till TE-byrån INNAN alterneringsledigheten börjar. Utöver alterneringsavtalet ska också ett arbetsavtal eller annan tillförlitlig utredning lämnas om att en vikarie har anställts för tiden du är alterneringsledig. Utan de här handlingarna kan TE-byrån inte ge ett utlåtande om saken. Utan utlåtande kan vi inte betala ut alterneringsersättning.

När du har ingått ett alterneringsavtal, kan du göra en ansökan om alterneringsersättning och skicka den jämte bilagor till oss. Ansökan om alterneringsersättning kan du göra elektroniskt i OmaYTK eller ladda ner ansökningsunderlaget här. Som bilaga behöver vi ett löneintyg för minst 52 veckors tid innan alterneringen börjar. Av löneintyget ska framgå frånvaro utan lön samt uppgift om huruvida naturaförmånerna är i kraft under alterneringsledigheten. Kom ihåg att söka alterneringsledigt senast om tre månader efter att alterneringen började. Det lönar sig ändå att skicka ansökan senast genast i början av ledigheten; på så sätt kan vi så snabbt som möjligt betala ut alterneringsersättning.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.