För att alterneringsersättning ska kunna betalas ut, ska den arbetslösa arbetssökande som anställs som vikarie för den tid du är alterneringsledig uppfylla minst ett av följande villkor:

  • personen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott eller i delar under minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår alterneringsledighetens början
  • den arbetslösa arbetssökande är under 30 år och har avlagt sin yrkes- eller högskoleexamen för högst ett år sedan
  • den arbetslösa arbetssökande är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.