För att alterneringsersättning ska kunna betalas ut, ska den arbetslösa arbetssökande som anställs som vikarie för den tid du är alterneringsledig, uppfylla åtminstone en av följande förutsättningar:

  • ha varit arbetslös arbetssökande i en följd eller i delar i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår alterneringsledighetens början

  • en under 30 år gammal arbetslös arbetssökande, när det har gått högst ett år från att personen i fråga avlagt yrkes- eller högskoleexamen

  • arbetslös arbetssökande, som är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.