Du kan ta alterneringsledigt om 

  • Du är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande
  • Du har arbetat hos samma arbetsgivare minst 13 månader oavbrutet innan alterneringsledigheten börjar. Högst 30 kalenderdagar med obetald frånvaro kan ingå i den här tiden. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med arbete
  • Du har minst 20 års arbetshistoria​​​​​​​
  • Om du tidigare har mottagit alterneringsersättning, ska du ha varit anställd i minst fem år från utgången av den föregående alterneringsledigheten.

Om ditt arbete är på deltid, ska arbetstiden vara minst 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare.

I arbetshistorian beaktas arbete såsom det avses i arbetspensionslagstiftningen samt arbete som företagare. En fjärdedel av den arbetshistoria som krävs kan också vara tid som jämställs med arbete, såsom familjeledighet, värnplikt och civiltjänstgöring.

Du kan inte längre ta ut alterneringsledighet när du har under 3 år kvar till den nedre åldersgränsen för pension. Du kan således inte påbörja alterneringsledigheten efter utgången av den kalendermånad under vilken du har tre år kvar till den ålder som motsvarar den lägsta åldern för ålderspensionens början, enligt lagen om pension för arbetstagare.

Alterneringsledighetens övre åldersgräns beror därmed på den lägsta åldern för ålderspension, som bestäms i lagen om pension för arbetstagare. Den lägsta åldern för ålderspension beror på när du är född.

Alterneringsledighetens övre åldersgränser är följande:

  • 1957 födda: 60 år och 9 månader
  • 1958 födda: 61 år
  • 1959 födda: 61 år och 3 månader
  • 1960 födda: 61 år och 6 månader
  • 1961 födda: 61 år och 9 månader
  • 1962–1964 födda: 62 år

Den lägsta åldern för ålderspension för dem som är födda 1965 och därefter fastställs separat genom social- och hälsovårdsministeriets förordning

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.