Ändringssökande

Ibland kan dagpenningsbeslutet förefalla fel eller felaktigt. Då kan du be oss kontrollera saken och söka ändring i beslutet. Det är avgiftsfritt att söka ändring. Vi hjälper dig gärna med det.