Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Ändringssökande

Ibland kan dagpenningsbeslutet förefalla fel eller felaktigt. Då kan du be oss kontrollera saken och söka ändring i beslutet. Det är avgiftsfritt att söka ändring. Vi hjälper dig gärna med det.