TE-byrån avgör de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för inkomstrelaterad dagpenning, och ger ett arbetspolitiskt utlåtande om dem.

Ibland kan du vara missnöjd med det utlåtande som TE-byrån gett. Då kan du begära att byrån kontrollerar utlåtandet.

Även om du vore missnöjd med TE-byråns utlåtande, kan du ändå inte direkt söka ändring i det. Du måste först ansöka om dagpenning. Det beslut om dagpenning som du får grundar sig delvis på TE-byråns utlåtande. När du söker ändring i beslutet om dagpenning, prövar besvärsnämnden för social trygghet också TE-byråns utlåtande.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.