Du kan söka ändring, när vi har meddelat dig beslutet. Om du söker ändring innan vi har gett beslutet, är ditt ändringssökande i förtid, och besvärsnämnden prövar inte heller det.

Ändringsansökan kan också vara för sent. Sänd din ändringsansökan till oss inom 30 dagar från det att du har fått kännedom om beslutet. Normalt räknas det att du har fått vetskap om beslutet på den sjunde dagen efter det postningsdatum som antecknats i beslutet.

Det lönar sig ändå att göra ändringsansökan så snart som möjligt, för besvärsnämnden för social trygghet tar inte upp försenade ansökningar till behandling utan vägande skäl.

Om besvärstiden redan har utlöpt, kan du ändå be oss undersöka beslutet på nytt. Då ger vi dig ett beslut om att det inte tagits upp till prövning eller ett helt och hållet nytt beslut.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.