Först ska du anmäla dig hos arbets- och näringsbyrån som arbetssökande. Det lönar sig att göra det senast den första dagen av arbetslösheten, för dagpenning kan betalas ut först från och med anmälningen.

Det går lättast att anmäla sig via TE-byråns webbsidor.

När arbetslösheten har varat i två veckor, kan du skicka oss den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Om arbetslöshetstiden är kortare än det, kan du skicka oss ansökan genast när arbetslösheten upphör. De behändigaste sättet att lämna i ansökan är att göra det i vår elektroniska tjänst OmaYTK.

tips

Efter den första ansökan söks dagpenning i perioder om minst 4 veckor, 1 månad eller kalendermånad. Om arbetslösheten börjar mitt i en vecka, så fyll i den första ansökan efter två veckor till en söndag. På så sätt är det lättare för dig att ansöka om dagpenning i fortsättningen.

Även om du själv kan välja mellan 4 veckor, 1 månad och en kalendermånad, kan vi inte på grund av olika omständigheter ändå styra till att använda någon viss ansökningsperiod. Det typiska är att till exempel löneutbetalningsperioden för deltidsarbete bättre kan anpassas till ansökningsperioden för dagpenningen.

Strävan är också att hålla ansökningsperioden som den samma hela arbetslöshetsperioden. På så sätt kan du av oss få rådet att använda någon viss ansökningsperiod. 


Kom ihåg att vi kan betala ut dagpenning retroaktivt bara för tre månader. Skicka oss alltså ansökan senast inom tre månader från den dag varifrån du önskar ansöka om dagpenning. Samma tidsfrist på tre månader gäller även för alla ytterligare ansökningar.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn