Vår kundtjänst är stängd måndag 6.12. Glad självständighetsdag!

Arbetslöshetskassans uppgifter

Arbetslöshetskassan sköter ett offentligt uppdrag. Uppgiften är att sörja för medlemmarnas utkomstskydd. I praktiken sköter vi alltså beroende på situationen om inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättningen, rörlighetsunderstöd eller ersättning för uppehälle.