Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Arbetslöshetskassans uppgifter

Arbetslöshetskassan sköter ett offentligt uppdrag. Uppgiften är att sörja för medlemmarnas utkomstskydd. I praktiken sköter vi alltså beroende på situationen om inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättningen, rörlighetsunderstöd eller ersättning för uppehälle.