Antal medlemmar i YTK

Antalet medlemmar har ökat kraftigt varje år ända sedan YTK grundades. På den här sidan publicerar vi varje vardag antalet medlemmar i YTK. Vi är glada för varje medlem. Det är viktigt att så många som möjligt försäkrar sina inkomster i händelse av arbetslöshet. Det ökande antalet nöjda medlemmar innebär också att vi varje dag har en möjlighet att förbättra våra tjänster och därigenom stöda våra medlemmar i arbetslivets olika skeden, samt att vi kan bidra till en smidigt fungerande arbetsmarknad.

Uppdaterad
Antal medlemmar i YTK
21.10.2021
504 248

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.