Enligt grundlagen kan den offentliga makten av myndigheten överföras till en privat aktör. Överföringen av makten förutsätter ändå att verksamheten är ändamålsenlig och ej heller äventyrar de grundläggande rättigheterna, rättsskyddet eller andra krav på god förvaltning.

Utövandet av offentlig makt ska alltid grunda sig på lag. Arbetslöshetskassan förpliktas av lagen om arbetslöshetskassor samt förvaltningslagen. Förvaltningslagen förpliktar till ett jämlikt bemötande samt kräver att vi sörjer för att alla de som uträttar ärenden hos oss har jämlika möjligheter att sköta sina ärenden och bevaka sina rättigheter.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.