Lagstiftningen gällande utkomstskydd för arbetslösa

Vårt arbete i arbetslöshetskassan grundar sig på lagen. När du får ett beslut av oss, står det alltid i beslutet vilken lagrum det baserar sig på. Här finns en lista över den lagstiftningen som vi använder dagligen.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.