Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Arbetslöshetsskydd under coronaepidemin

Som ett resultat av coronaepidemin har regeringen utarbetat ett antal tidsbegränsade lagändringar för att stödja permitterade och arbetslösa. Ändringarna kommer att underlätta permitteringsförfaranden och påskynda starten av rätten till arbetslöshetsersättning. Lagändringarna är tillfälliga. På dessa sidor samlar vi in information om ändringarna.