Betalning av dagpenning utan beslut

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning i förskott utan beslut. Förskott innebär inte att vi kan betala i förväg. Dagpenning betalas alltid ut för förgången tid. Förskott innebär det, att vi i undantagsfall kan betala innan ett beslut har fattats.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan en person som är berättigad till arbetslöshetsförmån utan beslut betalas arbetslöshetsförmån i förskott på basis av dennas ansökan.

Förskott kan betalas ut för högst två månader sammanlagt. En undantagslag har stiftats för coronaepidemins tid, som förlänger denna period till sex månader.  Denna sexmånadersperiod gäller när vi betalar inkomstrelaterad dagpenning för en sådan ansökningsperiod som börjar senast 30.6.2021.

Vi drar av det utbetalda förskottet från arbetslöshetsförmånen som beviljas senare i det skedet då förmånen betalas ut.

Förskottsbeloppet är i princip det belopp som motsvarar grunddagpenningen, dvs. 33,78 €.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!