Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Dagpenning kan betalas ut för självriskdagarna / inte giltig

På grundval av den tillfälliga lagändringen kan vi undantagsvis betala inkomstrelaterad dagpenning trots självriskperioden som fastställts till början av dagpenningperioden. Lagändringen tillämpas på självrisktid vars första dag är 16.3.2020 eller senare, men senast 31.12.2020.​​​​​​​

Ibland hör man talas om "karensdagar". Dessa avser vanligtvis självriskdagarna i början av en arbetslöshetsperiod, under vilka ingen dagpenning betalas ut. Under coronaepidemin kan vi nu kringgå detta och betala dagpenning genast när arbetslöshet eller permittering har inletts.

Ikraftträdande

  • HE 38/2020
  • Överlämnats till riksdagen 2.4.2020
  • Godkänts i riksdagen 9.4.2020
  • Presidentföredragning 9.4.2020
  • Giltighetstid 15.4.2020-31.12.2020
  • Anpassas till att gälla 16.3.2020-31.12.2020

Lagändringen ändrar tillfälligt bestämmelserna om självrisktid. Självrisktiden är fem vardagar, när den normalt är densamma som fem arbetsdagar. Den viktigaste förändringen är dock att vi kan betala dagpenning åt sökanden trots självrisktiden. Normalt betalas ingen dagpenning under självrisktiden.

Lagändringen gäller självrisktiden, vars första dag är 16.3.2020 eller senare, dock senast 31.12.2020.

Exempel 1: Dagpenning kan betalas ut för självrisktiden

Du permitteras eller blir arbetslös, permitteringen börjar och den första självriskdagen är 16.3.2020. Trots självrisktiden kan vi betala dagpenning från och med 16.3.2020.

Exempel 2: Dagpenning kan betalas ut för självrisktiden

Du permitteras eller blir arbetslös, permitteringen börjar och den första självriskdagen är 31.12.2020. Trots självrisktiden kan vi betala dagpenning från och med 31.12.2020.

Exempel 3: Dagpenning kan inte betalas ut för självrisktiden

Du permitteras eller blir arbetslös, permitteringen börjar och den första självriskdagen är 13.3.2020. Vi kan inte betala dagpenning för självrisktiden som motsvarar fem arbetsdagar.

Exempel 4: Dagpenning kan inte betalas ut för självrisktiden

Du permitteras eller blir arbetslös, permitteringen börjar och den första självriskdagen är 1.1.2021. Vi kan inte betala dagpenning för självrisktiden som motsvarar fem arbetsdagar.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!