Den maximala betalningstiden förbrukas inte / inte giltig

Den maximala betalningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning förbrukas inte alls från och med juli. Undantaget gäller till slutet av året och gäller arbetslösa, permitterade, deltidsanställda och personer med företagsverksamhet som bisyssla.

Undantaget har varit tillfälligt och gick mot sitt slut.

Ikraftträdande 94/2020

  • RP 94/2020

  • Överlämnades till riksdagen 5.6.2020

  • Godkänd 22.6.2020

  • Giltighetstid 1.7.2020–31.12.2020

Inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut 1.7.2020 eller senare räknas inte in i dagarna för maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Den utbetalade inkomstrelaterade dagpenningen återgår till att räknas in i dagarna för maximitiden från 1.1.2021.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.