Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Den maximala betalningstiden förbrukas inte / inte giltig

Den maximala betalningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning förbrukas inte alls från och med juli. Undantaget gäller till slutet av året och gäller arbetslösa, permitterade, deltidsanställda och personer med företagsverksamhet som bisyssla.

Undantaget har varit tillfälligt och gick mot sitt slut.

Ikraftträdande 94/2020

  • RP 94/2020

  • Överlämnades till riksdagen 5.6.2020

  • Godkänd 22.6.2020

  • Giltighetstid 1.7.2020–31.12.2020

Inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut 1.7.2020 eller senare räknas inte in i dagarna för maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Den utbetalade inkomstrelaterade dagpenningen återgår till att räknas in i dagarna för maximitiden från 1.1.2021.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!