Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Den permitterades maximala betalningstid löper i undantagsfall inte / inte giltig

Med den tillfälliga lagändringen förbrukar den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut på grundval av permitteringen inte den maximala betalningsperioden.

Undantaget har varit tillfälligt och gick mot sitt slut.

IKRAFTTRÄDANDE

  • Överlämnats till riksdagen 2.4.2020
  • Godkänts i riksdagen 9.4.2020
  • Presidentföredragning 9.4.2020
  • Giltighetstid 15.4.2020-6.7.2020
  • Anpassas till att gälla 16.3.2020-30.6.2020

Normalt kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning för 300, 400 eller 500 dagar. Med den tillfälliga lagändringen som träder i kraft 15.4.2020 beaktas inte dagpenning som betalats ut under permittering vid räkningen av maximibetalningstid.

Ändringen gäller inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut, på grundval av en permittering som börjat 16.3.2020 eller senare, för perioden 16.3.2020 eller senare till och med 30.6.2020.

Även ett annat undantag gällande löpandet av den maximala betalningstiden har gjorts, enligt vilket den maximala betalningstiden inte löper 1.7.2020-31.12.2020.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!