Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Förkortat arbetsvillkor / inte giltig

Förutsättningen för en inkomstrelaterad dagpenning är arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. På grund av coronaepidemin har insamlingen av dessa 26 veckor avbrutits för många. Med den tillfälliga lagändringen kan vi i dessa situationer undantagsvis använda arbetsvillkor på 13 kalenderveckor. Du har alltså möjlighet att få utkomstskydd även om det normala anställningsvillkoret på sex månader inte har uppfyllts.

​​​​​​​Undantaget har varit tillfälligt och gick mot sitt slut.

Ikraftträdande

 • Överlämnats till riksdagen 2.4.2020
 • Godkänts i riksdagen 9.4.2020
 • Presidentföredragning 9.4.2020
 • Giltighetstid 15.4.2020-31.12.2020
 • Anpassas till att gälla 16.3.2020-31.12.2020

Förkortat arbets- och medlemsvillkor

Enligt den tillfälliga lagändringen är arbetstagarens arbetsvillkor 13 kalenderveckor. Detta gäller endast om du inte har fyllt 26 kalenderveckor. Du kan alltså inte välja vilket arbetsvillkor som ska användas i ditt fall. Vi använder först kravet på 26 kalenderveckor, och om det inte uppfylls kontrollerar vi om du har 13 kalenderveckor. Tillämpningen av undantagsregeln kräver att du har arbetat minst en arbetsvecka som uppfyller arbetsvillkoret efter den första mars.

En motsvarande förändring har också gjorts i arbetsvillkoret för företagarens familjemedlem. Normalt är arbetsvillkoret här 52 kalenderveckor, men nu är det undantagsvis 26 kalenderveckor.

När vi använder förkortat arbetsvillkor, använder vi också förkortat medlemsvillkor. Normalt måste arbetstagaren ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor innan han eller hon kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. I användningen av det förkortade arbetsvillkoret förkortas också medlemskapsvillkoret till 13 kalenderveckor.

Syftet med lagändringen

Syftet med det tillfälliga och kortare arbetsvillkoret är att säkra att du får tillgång till inkomstrelaterad dagpenning när den ursprungliga längden på ett arbetsförhållande till följd av coronaepidemin inte uppfylls eller när det blir svårare att få en ny anställning. Det är dock fråga om en undantagsbestämmelse, så ett kortare arbetsvillkor gäller inte i övervakningen av att arbetsvillkoret uppfylls på nytt och ej heller om den maximala perioden pågår.

EXEMPEL 1: TILLÄMPNINGEN AV LAGEN BÖRJAR

 • Du har tjänat in arbetsvillkoret på 13 kalenderveckor
 • Du blir arbetslös eller permitterad i 16.3.2020 och den maximala betalningen för dagpenningsperioden börjar
 • Du har arbetat den sista veckan som uppfyller arbetsvillkoret efter 1.3, så du blir föremål för ett förkortat arbetsvillkor.
 • Du har tjänat in arbetsvillkoret på 13 veckor och har på basen av detta rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
 • Vi kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning om det inte finns några andra hinder

EXEMPEL 2: UNDANTAGET KAN INTE TILLÄMPAS

 • Du har tjänat in ett arbetsvillkor på 12 kalenderveckor
 • Du har gjort den sista arbetsveckan i slutet av februari
 • Du blir arbetslös eller permitterad i början av mars
 • Du uppfyller inte arbetsvillkoret på 26 veckor och du är ännu inte föremål för ett förkortat arbetsvillkor
 • Vi kan inte bevilja dig inkomstrelaterad dagpenning.
 • Ansök om arbetsmarknadsstöd från FPA

Exempel 3: VI KAN BETALA UTAN ATT TILLÄMPA UNDANTAGET

 • Du har tjänat in arbetsvillkoret på 13 kalenderveckor
 • Du har gjort den sista veckan som uppfyller arbetsvillkoret efter 1.3.
 • Du blir arbetslös eller permitterad i mitten av mars
 • Du har också varit arbetslös förra året och den maximala betalningstiden för dagpenningen fortsätter nu där du slutade
 • Vi kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning om det inte finns några andra hinder
 • Vi räknar dock inte om din dagpenning och din maximala betalningsperiod börjar inte om på nytt på grundval av det förkortade arbetsvillkoret.

EXEMPEL 4: VI KAN TILLÄMPA UNDANTAGET NÄR DEN MAXIMALA BETALNINGSPERIODEN TAR SLUT

 • Du blir arbetslös eller permitterad i mitten av mars
 • Du har också varit arbetslös en del tidigare och den maximala betalningstiden för dagpenningsperioden fortsätter nu där du slutade
 • Du arbetar deltid och 13-veckors arbetsvillkoret uppfylls
 • Vi räknar inte om din dagpenning och din maximala betalningsperiod börjar inte om på nytt på grundval av det förkortade arbetsvillkoret eftersom den tidigare maximala betalningstiden fortfarande är på hälft.
 • Den maximala betalningstiden uppnås 11.5.2020
 • Vi räknar om dagpenningen på grundval av det förkortade arbetsvillkoret och den maximala betalningsperioden börjar från början 12.5.2020

EXEMPEL 5: Du får grunddagpenning från Fpa

 • Du blir arbetslös eller permitterad i mitten av mars
 • Du har emellanåt varit arbetslös även tidigare och fått grunddagpenning från Fpa. Du får grunddagpenning från Fpa även nu
 • Du arbetar deltid, varmed 13-veckors arbetsvillkoret uppfylls
 • Vi räknar inte om din dagpenning och din maximibetalningstid börjar inte om på nytt på grund av det förkortade arbetsvillkoret, eftersom det återstår maximibetalningstid för grunddagpenningen.
 • Grunddagpenningens maximibetalningstid uppfylls 11.5.2020 
 • Vi räknar om dagpenningen utgående från det förkortade arbetsvillkoret, varmed maximibetalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen börjar 12.5.2020

EXEMPEL 6: TILLÄMPNINGEN AV LAGEN TAR SLUT 31.12.2020

 • Du blir arbetslös eller permitterad i mitten av mars
 • Du har också varit arbetslös en del tidigare och den maximala betalningstiden för dagpenningsperioden fortsätter nu där du slutade
 • Du arbetar deltid och 13-veckors arbetsvillkoret uppfylls
 • Vi räknar inte om din dagpenning och din maximala betalningsperiod börjar inte om på nytt på grundval av det förkortade arbetsvillkoret eftersom den tidigare maximiperioden fortfarande är på hälft.
 • Den maximala betalningsperioden löper ut 31.12.2020 och på grundval av arbetsvillkorets uppfyllande skulle den nya maximiperioden börja 1.1.2021
 • Vi kan inte tillämpa den tillfälliga lagens förkortade arbetsvillkor
 • Villkoren för betalning uppfylls inte eftersom du inte har uppfyllt det normala arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor
 • Om arbetslösheten eller permitteringen fortsätter, ansök om arbetsmarknadsstöd från FPA

Tre exempel på situationer som förhindrar tillämpning av kortare arbetsvillkor

 1. Du uppfyller arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. Då kan vi inte använda det kortare arbetsvillkoret.
 2. Vi kan använda det kortare arbetsvillkoret på 13 veckor endast en gång.
 3. Vi räknar inte om din dagpenning medan din maximibetalningstid pågår, även om du skulle uppfylla det 13 veckor långa arbetsvillkoret. Detta gäller såväl inkomstrelaterad dagpenning som maximibetalningstiden för grunddagpenningen som betalas ut av Fpa. Den maximala betalningstiden för grunddagpenningen som FPA betalar utgör inget hinder om du har minst en kalendervecka som räknas in i arbetsvillkoret efter 1.7.2020.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!