Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Höjd skyddsdel

När du får inkomst från deltidsarbete, heltidsarbete som varar mindre än två veckor eller företagsverksamhet som bisyssla, beaktar vi dina inkomster i beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning. I regel minskar inkomsterna den inkomstrelaterade dagpenningen. Om inkomsterna är små, påverkar de inte den inkomstrelaterade dagpenningen. Denna skyddsdel har nu tillfälligt höjts på grund av coronaepidemin.

Ikraftträdande RP78/2020

  • Överlämnats till riksdagen 20.5.2020
  • Godkänts med ändringar i riksdagen 2.6.2020
  • Presidentens underskrift 11.6.2020

Presidenten har bekräftat den av riksdagen godkända regeringens proposition (RP78/2020), som föreslår att arbetslöshetsförmånens skyddsdel tillfälligt höjs från nuvarande 300 euro per månad till 500 euro per månad och från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor.

Syftet med dessa ändringar är att ekonomiskt stödja mottagandet av deltidsarbete och kortvarigt arbete, t.ex. för säsongsarbete inom jordbruk och på trädgårdar. Ett temporärt undantag för skyddsdelen gäller också sådant partiellt arbete där förmånstagaren blir sysselsatt redan före lagändringen. Höjningen av skyddsdelen gäller också vid jämkning av inkomster från företagsverksamhet.

Den höjda skyddsdelen tillämpas från och med den ansökningsperiod som börjar 1.6 eller senare men senast 30.6.2021.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!