Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Lättare villkor för rörlighetsbidrag

Rörlighetsbidraget är ett generöst stöd, som möjliggör att du kan emot arbete längre bort från ditt hem. Riksdagen har godkänt en ändring som innebär att villkoren för rörlighetsbidraget underlättas.

Ikraftträdande 78/2020

  • Överlämnats till riksdagen 20.5.2020
  • Godkänts med ändringar i riksdagen 2.6.2020
  • Presidentens underskrift 11.6.2020
  • Ikraftträdande 12.6.2020

Presidenten har bekräftat den av riksdagen godkända regeringens proposition (RP78/2020) enligt vilken rörlighetsbidrag kan beviljas för heltidsarbete, om arbetsresan tur och retur varar minst två timmar. Villkoret före lagändringen var en arbetsresa på minst tre timmar.

Villkoret med arbetsresa som varar två timmar gäller arbetsförhållanden som börjar när lagen träder i kraft och före 1.11.2020, det vill säga heltidsanställningar som börjar 12.6.2020–30.6.2021.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!