Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Permittering på grund av coronaviruset

Coronaepidemin bekämpas med olika restriktioner och stängningsåtgärder. Dessa påverkar företagens verksamhet och därför har många permitterats under det senaste året och i år. På den här sidan har vi samlat anvisningar om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning när du blir permitterad på grund av coronaviruset.

Tips när du blivit permitterad p.g.a. coronaviruset

 1. Anmäl dig till TE-byrån som arbetssökande genast när du blir permitterad eller uppsagd. TE-byråns utlåtande om permittering eller arbetslöshet är en förutsättning för utbetalning av dagpenning och kan inte sättas i kraft retroaktivt. Anmäl dig online på te-palvelut.fi.

 2. Be att din arbetsgivare redan före permitteringen meddelar dina löneuppgifter till inkomstregistret med hjälp av en omfattande rapporteringsmetod och att ange alla frivilliga uppgifter om det finns några. Då är det mycket troligt att vi direkt har tillgång till nödvändig information för att beräkna din arbetslöshetsersättning.

 3. Skaffa ett skattekort för förmånen från Onlinetjänsten för skattekort. I samma punkt som du anger förmånens uppskattade belopp kan du meddela att Allmänna arbetslöshetskassan YTK ska få skatteuppgifterna. Då överför skattemyndigheten de nya skatteuppgifterna direkt till oss. Detta gör det möjligt för oss att använda ändringsskattekortets procentsatser vid innehållningen av skatt. Om vi har ett skattekort beräknat för lön är skatteinnehållningen minst 25 %. Om du har varit medlem hos oss redan förra året, har vi fått löneskattekortet automatiskt från skattemyndigheterna. Med vår dagpenningkalkylator kan du göra en uppskattning av dagpenningen för hela permitteringsperioden. Du kan använda denna information när du beställer ett nytt skattekort.

 4. Gör en ansökan om dagpenning via OmaYTK när du har varit permitterad eller arbetslös i minst två veckor. Tjänsten vägleder dig när du fyller i ansökan. Om permitteringen eller arbetslösheten varar mindre än två veckor kan du lämna in ansökan genast efter permitteringens/arbetslöshetens slut. Obs! Dagpenningen söks alltid retroaktivt, dvs. först tidigast för två veckor, sedan retroaktivt för perioder på minst en månad eller fyra veckor. Ansök om dagpenning senast inom tre månader.

 5. Om permitteringen eller arbetslösheten fortsätter, gör en fortsättningsansökan retroaktivt var fjärde vecka eller per månad. Kom ihåg att dagpenningen ska sökas retroaktivt senast inom tre månader. Vi kan alltså inte betala dagpenning för en period på mer än tre månader.

 6. Om permitteringen ändras från deltid till heltid, lämna in ansökan om dagpenning i normal takt. Meddela eventuella ändringar. Om du ändrar ansökningsperiod kan det orsaka förseningar i betalningen av dagpenning.

 7. Du hittar mera anvisningar om ansökan och inkomstrelaterad dagpenning vid permittering här.

Specialfrågor som gäller permitteringar på grund av coronaviruset

 • Coronaepidemin utgör inte i sig en grund för permittering. Epidemin kan däremot orsaka sådana svårigheter för företagets produktion eller ekonomi som tillåter permitteringar.

  • Om du inte är permitterad och inte själv är sjuk och du kan gå på jobb, men är förhindrad att jobba på din arbetsplats på grund av en epidemi, är arbetsgivaren skyldig att betala ut lön i 14 dagar. Om situationen fortgår efter 14 dagar kan du ansöka om arbetslöshetsförmån. För att få arbetslöshetsförmån måste du ha anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande till utbetalaren om att orsaken jämställs med permittering.
  • Diskutera saken med din arbetsgivare och anmäl dig hos arbets- och näringsbyrån genast då du är förhindrad att utföra ditt arbete.
  • FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom om du har förordnats frånvaro från arbetet för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, såsom coronaviruset. Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats karantän och du därför inte kan arbeta. Se FPA:s webbplats för mer information. 
  • Dagpenningen vid smittsam sjukdom hindrar inte utbetalning av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, men den dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen och är alltså en minskande förmån. Det här kan bli aktuellt om du har jobbat deltid och förordnas karantän. Om du har jobbat heltid kan du i praktiken inte få arbetslöshetsförmån för samma period som du får dagpenning vid smittsam sjukdom.
 • Att ditt barn insjuknar utgör ingen grund för att få arbetslöshetsförmån. Om ditt anställningsförhållande inte har avslutats och du inte är permitterad finns det ingen grund för att betala ut förmånen.

  • Om arbets- och näringsbyrån beslutar att avbryta träningen eller försöket i anslutning till TE-tjänsterna på grund av rådande omständigheter, begär arbets- och näringsbyrån inte om en utredning av den arbetssökande för att utreda rätten till utkomstskydd för arbetslösa, och fastställer inte heller en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete.
  • Vi behandlar ansökan om dagpenning utgående från ett giltigt utlåtande från arbets- och näringsbyrån. Om det är avbrott i tjänsten, eller om den är inställd, har den som ansöker om dagpenning inte rätt till förhöjd inkomstrelaterad dagpenning eller kostnadsersättning.
 • Självrisktiden sätts när du uppfyller arbetsvillkoret och dagpenningen börjar betalas ut. En ny självrisktid kan i regel sättas högst en gång per år.

 • För att kunna betala ut inkomstrelaterad dagpenning på grund av permittering måste permitteringen grunda sig på arbetsavtalslagen. Aktiebolagslagen stadgar om verkställande direktörer och arbetsavtalslagen tillämpas således inte på en verkställande direktör. Verkställande direktören för ett aktiebolag kan inte permitteras på det sätt som anges i arbetsavtalslagen, varför en sådan permittering inte berättigar till inkomstrelaterad dagpenning.  Om positionen som vd inte faller inom ramen för aktiebolagslagen, utgör titeln inget hinder för utbetalning av dagpenning under permitteringen. 

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!