Återkrav

Ibland kan vi betala ut för mycket eller ogrundat i inkomstrelaterad dagpenning till dig. Det kan gå på så sätt exempelvis när det först efteråt framgår att du inte heller hade haft rätt till dagpenning under ansökningsperioden. En sådan dagpenning som betalats ut till ett för stort belopp eller utan grund ska återkrävas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.