Återkrav

Ibland kan vi betala dig för mycket eller ogrundad inkomstrelaterad dagpenning, till exempel om det först efteråt visar sig att du inte har haft rätt till dagpenning under ansökningsperioden. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa måste en dagpenning som betalats ut utan grund eller till ett för stort belopp återkrävas.