Vi kan avstå från återkrav helt och hållet eller delvis, om det är ett skäligt avgörande. Jämkning förutsätter alltid att återkravet inte beror på sökandens svikliga förfarande. Om du alltså uppsåtligen uppgett falska uppgifter till oss eller lämnat något utan att uppge det, kan vi inte jämka återkravet.

Avgörandet om avstående från återkrav grundar sig på en utredning av din ekonomiska och sociala situation. För det behöver vi av dig en tillförlitlig utredning om alla dina inkomster och utgifter. Om du till exempel är sjuk eller det finns andra sådana faktorer i din livssituation som inverkar på din förmåga att återbetala dagpenningarna, så skicka oss också om dem en tillförlitlig utredning.

Vid prövningen av ett avstående från återkrav bedöms helhetssituationen. Därför är medellöshet eller en skuldsättning för stunden inte de enda grunderna för ett avstående. Inte heller ett fel av myndigheten innebär automatiskt att man jämkar eller avstår från återkravet. Omständigheterna ovan tas nog i beaktande. Om även andra omständigheter förordar att man helt och hållet eller delvis avstår från återkrav, kan återkravet jämkas.

I varje fall kan du kontakta oss och föreslå en tidtabell för återkravet som passar dig. Allt behöver inte betalas tillbaka på en gång, utan du kan komma överens med oss om betalningsposterna.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.